GH ZD Velenje

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja še vedno urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 896 18 72.

Na spletni strani  Komunalnega podjetja Velenje, www.kp-velenje.si (Uporabniški center, Vloge in obrazci, Modre cone), so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart. Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modre cone.

Abonmaje za leto 2019 bo možno zamenjati v mesecu januarju (v prvem in drugem tednu januarja za cono A in cono B, v tretjem tednu januarja za cono C in v četrtem tednu januarja za cono D).

Abonmaji in dovolilnice za garažno hišo Gorica, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila, bodo veljali do zamenjave oziroma najkasneje do 31. januarja 2019. Tem uporabnikom ni treba pošiljati vlog, saj bodo uslužbenci nove dokumente pripravili na podlagi letošnjih podatkov.

Ostale parkirne karte (letne in mesečne) bodo veljale do izteka veljavnosti posamezne karte, zato si nove lahko kupite že od 17. decembra 2018 dalje v pisarni Modre cone.

Naročilnice, ki jih izdajajo podjetja za nakup parkirnih kart, se morajo glasiti na Komunalno podjetje Velenje.

Prijazen pozdrav

Srecanje upokojencev 2018 6

V Restavraciji Jezero so se v sredo, 5. 12. 2018, na prednovoletnem srečanju zbrali upokojenci Komunalnega podjetja Velenje. Tovrstna srečanja so dolgoletna tradicija, ki jo negujemo v podjetju, in hkrati poklon (so)delavcem, ki so ustvarjali zgodbo podjetja in oskrbe s komunalnimi dobrinami v Šaleški dolini v preteklosti. Zbrane je pozdravil župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, kot tudi direktor KPV mag. Gašper Škarja in predsednik sindikata Matjaž Imperl. Želimo, da bi se tudi naslednje leto srečali v takšnem številu.

Več fotografij s srečanja si lahko pogledate na FB strani podjetja. 

Prednovoletno srecanje novinarji 4.12 6

V torek, 4. 12. 2018, smo v podjetju organizirali prednovoletno srečanje z novinarji. Direktor podjetja mag. Gašper Škarja in člani kolegija so novinarjem predstavili poslovanje Komunalnega podjetja Velenje v letu 2018 in načrte za leto 2019. Prav tako so odgovarjali na novinarska vprašanja.

Srečanje z novinarji ob koncu leta v podjetju organiziramo kot znak zahvale za sodelovanje na področju obveščanja in osveščanja javnosti. 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov