Bratov Mravljakov

Na območju mestne občine Velenje v teh dneh potekajo številna dela. Gradimo vodovod, obnavljamo javno kanalizacijsko omrežje in toplotno infrastrukturo ter saniramo javne površine.

Na zgrajen vodovod v Spodnji Črnovi se že opravljajo priklopi hiš. Predvidoma prihodnji teden bomo nadaljevali z izgradnjo vodovoda iz Prelske proti Krofliču, odcep Petelinjek. V okviru investicije je predvidena izgradnja 787 metrov cevovoda ter dveh hišnih priključkov v dolžini 251 metrov. Z investicijo želimo zagotoviti oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega cevovoda ter priključitev dodatnih objektov s prebivalci, ki ležijo ob trasi načrtovanega vodovoda. Krajani se sedaj oskrbujejo z lastnimi vodovodi. Glavni namen izgradnje je zagotavljanje enakomerne razvitost vseh predelov v občini ter povečanje standarda in zadovoljstva vseh krajanov, tudi tistih, ki živijo na obrobju mesta.

Vodohran VG

V petek, 17. junija 2022, bo ob 17. uri pri kmetiji Lesjak (Črnova 6, po domače 'Podklumberžan') namenu predan vodovod v skupni dolžini več kot 3.800 metrov, s katerim bo zagotovljena nemotena oskrba z vodo iz javnega vodovoda za 17 gospodinjstev. Tako bo zagotovljena pitna voda gospodinjstvom na območju, kjer so se doslej oskrbovali iz lastnih zajetij.

Mestna občina Velenje posebno pozornost namenja tudi zagotavljanju kakovostne oskrbe s pitno vodo ter primerne kanalizacijske infrastrukture za vse občane, tudi za tiste, ki ne živijo v samem središču mesta.

Prav s tem namenom izvajajo številne projekte, ki krajanom Vinske Gore dvigujejo kakovost življenja. V prihodnjem letu je predvidena izgradnja dela vodovoda iz Prelske proti Krofliču (na Petelinjek). Z investicijo želijo zagotoviti oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega cevovoda ter priključitev dodatnih objektov s prebivalci, ki ležijo ob trasi načrtovanega vodovoda.

Prijazno vabljeni, da skupaj obeležimo pomembno pridobitev v Vinski Gori.

(povzeto po sporočilu za javnost Službe za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje)

IMG 20220525 123327

Izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je v dneh od 30. 5. 2022 do 3. 6. 2022 uspešno zaključil nujna vzdrževalna dela na magistralnem cevovodu. V sklopu del je bilo saniranih 2 x 12 metrov magistralnega cevovoda DN 450, obnovljena izolacija cevovoda ter kineta pod lokalno cesto LC 450191 Klasirnica – Jezero. Zaradi izvedbe del je bila izvedena popolna zapora ceste LC 450191 Klasirnica – Jezero, ki bo umaknjena predčasno, in sicer 3. 6. 2022 predvidoma okoli 12 ure.

Dobava toplote uporabnikom na območju mestne občine Velenje v tem času ni bila motena.

Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje v času izvajanja del.

Zelena transformacija 2035 Končni cilj

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik) je po pooblastilu  Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, št. 3542-0004/2021 z dne 28. 6. 2021, in Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, št. 354-52/2021 z dne 28. 6. 2021, na svoji spletni strani dne 24. 9. 2021 v skladu s 64. členom ZJN-3  objavilo Povabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje v strokovnem dialogu za izvedbo projekta »Zelena transformacija Komunalnega podjetja Velenje: prehod daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v kombinaciji v VN elektrodnima kotloma« z namenom priprave ustrezne razpisne dokumentacije za izvedbo navedenega projekta.

Do roka, navedenega v povabilu, to je do vključno 8. 11. 2021, so prijave oziroma vloge za  strokovni dialog podali naslednji zainteresirani gospodarski subjekti:

  • Esotech, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
  • Interenergo, d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
  • Resalta, d. o. o., Šlandrova ulica 4b, 1231 Ljubljana - Črnuče in
  • Konzorcij C&G, d. o. o., Riharjeva ulica 38, 1000  Ljubljana in Sipro inženiring, d. o. o., Cesta krških žrtev 135 c, 8270 Krško.

Naročnik je z vsakim posameznim zainteresiranim gospodarskim subjektom v obdobju od 6. 12. 2021 do 8. 12. 2021 izvedel strokovni dialog preko videokonference iz razloga sprejetih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni Covid-19. Na sestankih je naročnik dodatno predstavil podrobnejše informacije glede projekta in vodil konstruktivno razpravo z gospodarskimi subjekti  v zvezi z njihovim videnjem in rešitvami za izvedbo projekta. O izvedenih strokovnih dialogih je naročnik vodil zapisnike.

Deratizacija parafinske vabe

V obdobju od 4. 4. do vključno 16. 5. 2022 je na območju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki potekala redna spomladanska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti.

Deratizacijo je izvajala Služba za tehnologije in nadzor Komunalnega podjetja Velenje. V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) so se postavljale parafinske vabe za zatiranje glodavcev. Vabe so bile nastavljene v 903 kanalizacijske jaške, v 126 jaškov na omrežju daljinskega ogrevanja in v 68 toplotnih postaj. Skupno je bilo položenih 3291 vab. Gostota postavljenih vab preprečuje razmnoževanje glodavcev na komunalnih sistemih v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Kljub rednim deratizacijam se problemi s podganami še vedno lahko pojavljajo, saj se v kanalizacijskem sistemu prepogosto znajdejo raznovrstni odpadki (hrana, odpadna olja..). Uporabnikom priporočamo, da v straniščno školjko ne mečejo odpadkov, saj so le-ti v kanalizacijskem sistemu vir hrane za različne glodavce. Ti odpadki tudi predstavljajo čedalje večje breme v naših kanalizacijskih sistemih, kar močno vpliva na njihovo delovanje in povzroča škodo v kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah. V straniščno školjko sodijo le tri stvari: človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.

Svetujemo tudi, da uporabniki sami poskrbijo, da v okolici njihovih domov ne bo odpadne hrane ali primernih pribežališč in skrivališč za podgane. Podgane so prenašalci številnih nalezljivih bolezni in s skupnimi močni lahko preprečimo njihovo širjenje.

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni