Vodohran na Goricah

V sredo, 30. 5. 2018, ob 12. uri bo pri vodohranu na Goricah v občini Šoštanj potekala otvoritev tehničnega spomenika Vodohran Gorice. Vodohran Gorice je bil zgrajen leta 1931 kot del 14 kilometrov dolgega vodovodnega omrežja, ki je potekalo od Tajhtovega izvira v Belih Vodah do vodohrana na Goricah. Bil je torej sestavni del prvega javnega vodovodnega omrežja v Šaleški dolini, ki je bil zgrajen v pičlih štirih mesecih in predstavlja za tisti čas izjemen inženirski podvig. V obdobju 1932-1986 je oskrboval mesto Šoštanj s pitno vodo. Zadnji odsek prvotnega vodovoda v dolžini 550 metrov je bil nadomeščen šele v mesecu septembru 2016, torej je dobro služil svojemu namenu celih 85 let. To dejstvo zagotovo vzbuja veliko spoštovanje do načrtovalcev in graditeljev tega vodovoda. Sam vodni vir v Belih Vodah pa je še danes vključen v uporabo za potrebe vodooskrbe v višje ležečih predelih Florjana in Lepe njive.

20180524 140518 1527164869696 resized

V sredo, 23. 5. 2018, smo na centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju s pomočjo PGD Velenje izvedli gasilsko vajo tehničnega značaja. Šlo je za nenapovedano vajo, o kateri zaposleni predhodno niso bili obveščeni. Namen takšnih vaj je preverjanje usposobljenosti in pripravljenosti zaposlenih, da ob izrednih dogodkih odreagirajo pravilno in skladno s požarnim redom.

vpsmb ccn

Danes, 22. 5. 2018, so nas v sklopu strokovne ekskurzije obiskali študenti programa Varstva okolja in komunale, ki ga izvaja Višja prometna šola Maribor. V prostorih centralne čistilne naprave (CČN) Šaleške doline smo študentom na kratko predstavili poglavitne karakteristike obeh naprav, nato pa smo jih popeljali na voden ogled.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov