CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

 od 1. 2. 2019.

Zap. št.Vrsta grobaOsnovna cena v EURSubvencijaSubvencionirana cena v EUR
  brez DDVz 22 % DDVbrez DDVz 22 % DDV
1. Grobnica 151,60 184,95 75,80 75,80 92,48
2. Družinski grob 98,43 120,08 49,21 49,22 60,05
3. Enojni grob 55,19 67,33 27,59 27,60 33,67
4. Žarni grob 37,42 45,65 18,71 18,71 22,83
5. Žarni grob v betonskem zidu 28,41 34,66 14,20 14,21 17,34
6. Otroški grob 31,34 38,23 15,67 15,67 19,12

 

Opomba:

* Osnovna cena najemnin grobnega mesta je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.