CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 1. 2018.

Zap. št.Vrsta grobaOsnovna cena v EURSubvencijaSubvencionirana cena v EUR
  brez DDVz 22 % DDVbrez DDVbrez DDVz 22 % DDV
1. Grobnica 137,67 167,96 73,09 64,58 78,79
2. Družinski grob 89,38 109,04 47,45 41,93 51,15
3. Enojni grob 50,12 61,15 26,61 23,51 28,68
4. Žarni grob 33,98 41,46 18,04 15,94 19,45
5. Žarni grob v betonskem zidu 25,79 31,46 13,69 12,10 14,76
6. Otroški grob 28,46 34,72 15,11 13,35 16,29

 

Opomba:

* Osnovna cena najemnin grobnega mesta je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.