06 KPV fotografije FB

V Sloveniji je najpogostejši način čiščenja odpadnih voda biološko čiščenje s suspendirano biomaso, ki ga uporablja večina klasičnih čistilnih naprav. Kmalu pa bomo morali čistilne naprave nadgraditi tako, da bodo omogočale tudi odstranjevanje ostankov zdravilnih učinkovin, hormonskih motilcev in ostalih snovi, ki so še prisotne v vodi in zelo negativno vplivajo na ekosistem. Pred nami so torej novi izzivi, na katere se bomo morali v prihodnje primerno odzvati.

Vabljeni k branju članka na to temo izpod peresa Andreje Dolgan, ki je bil objavljen v junijski številki EKO dežele. Pri pripravi članka je sodelovala tudi Nataša Uranjek, vodja službe za tehnologije in nadzor v Komunalnem podjetju Velenje, ki skrbi za področje čiščenja odpadnih voda v Šaleški dolini.

 PDF IKONA Čiščenje odpadnih voda 

muc na radiatorju

Vas zanima, kako je obračunana poraba komunalnih dobrin in storitev in kaj predstavljajo posamezne postavke na položnicah? Se sprašujete, zakaj imate poleti obračunano toploto, čeprav je ne uporabljate? Veste, kaj morate narediti, da je strošek uporabe vode nižji v dnevih, ko ste na dopustu? Morda želite za individualno hišo spremeniti način obračunavanja komunalnih dobrin po dejanski porabi? Že uporabljate aplikacijo Portal Komunalnega podjetja Velenje na naši spletni strani in tako spremljate svojo porabo in stroške? Vse to in še več boste izvedeli, če si boste pogledali včerajšnjo oddajo Dobro jutro na VTV (http://url.sio.si/7Ha), v kateri je vodja prodajno komercialne službe Mateja Knez podala odgovore na zgoraj navedena in še nekatera druga vprašanja. 

Goriska 43 45

Poletni meseci so čas, ko intenzivno izvajamo investicije v komunalno infrastrukturo. Tako ste verjetno v teh dneh marsikje po Šaleški dolini opazili, da potekajo dela v izgradnjo, posodabljanje in vzdrževanje komunalnih sistemov, objektov in naprav. Z občinami lastnicami Komunalnega podjetja Velenje skupaj načrtujemo izvedbo investicij in jih poskušamo časovno uskladiti z njihovimi načrti, sploh kadar dela potekajo v cestnem telesu in so zaradi tega v prometu delne ali popolne zapore cest. Trudimo se, da takšna dela vedno izvedemo v zadanih časovnih rokih ali celo prej, tako da je spremenjen cestni režim čim krajšega veka.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov