20180213 080636

Danes je v prostorih poslovnih enot na Koroški cesti 3a v Velenju potekala predstavitev skupinskega poročila o izvedenih zdravniških pregledih delavcev Komunalnega podjetja Velenje v letu 2017. Poročilo je predstavila gospa Ivana Ramšak Kolar, specialistka medicine dela, prometa in športa.

Na predavanju so bili zaposleni seznanjeni z najpogostejšimi okvarami zdravstvenega stanja, ki so značilne za zaposlene v podjetju, in ukrepi ter predlogi za izboljšanje zdravstvenega stanja. Predavateljica je odgovarjala tudi na vprašanja, ki se delavcem porajajo v zvezi z njihovim zdravstvenim stanjem.

CN Cujez sistem ultrafiltracije

Vodni viri v Šaleški dolini so kraškega tipa, in ker imajo kraške vode v primerjavi z drugo podzemno vodo omejene sposobnosti samočiščenja, jih v higienskem smislu uvrščamo med površinske vode. Kraški viri so občasno ali stalno mikrobiološko onesnaženi, njihova druga značilnost pa je, da po močnejših padavinah postanejo motni. Zaradi zagotavljanja konstantne kakovosti pitne vode in tehnološkega izboljšanja priprave pitne vode, se je v sklopu kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini zgradilo več naprav za pripravo pitne vode.

defibrilator

V četrtek, 1. 2. 2018, se je med pogrebno svečanostjo eden od udeležencev pogreba zgrudil, prišlo je do dihalne stiske in nenadnega srčnega zastoja. Na pomoč so takoj priskočili delavci pogrebne službe Komunalnega podjetja Velenje in začeli z oživljanjem. S pomočjo defibrilatorja so izvajali oživljanje vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so osebo prevzeli v nadaljnjo oskrbo. Zahvaljujoč hitri pomoči na samem mestu dogodka je bilo oživljanje uspešno, za kar iskreno čestitamo našim pogrebcem Ivanu Plešniku, Darku Poprijanu, Branetu Kondiču in Vladu Cenclu.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov