CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,št. 18/2008 in 1/2016) ter obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami skladno z veljavnim cenikom podjetja.

Veljavnost od 1. 1. 2020.

ŠifraOpis storitveVeljavnost na območjuOsnovna cena v EURDDV - 22 % v EURSkupaj cena z DDV v EUR
20101 Abonma I v posamezni coni A, B, C, D 9,84 2,16 12,00
20102 Abonma II v posamezni coni A, B, C, D 36,89 8,111 45,00
20103 Letna karta MC v vseh conah A, B, C, D 204,92 45,08 250,00
20104 Mesečna karta MC v vseh conah A, B, C, D 20,49 4,51 25,00
20105 Letna karta G.H. GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja 204,92 45,08 250,00
20106 Mesečna karta G.H. GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja 20,49 4,51 25,00
20111 Tedenska karta G.H. GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja 12,295 27,71 15,00
20107 Letna zlata karta v vseh garažnih hišah in modrih conah 286,885 63,12 350,00
20108 Mesečna zlata karta v vseh garažnih hišah in modrih conah 28,69 6,31 35,00
20109 Dovolilnica za G.H. Gorica srednja in spodnja etaža GH Gorica 147,54 32,46 180,00
20110 Letna karta motorna kolesa – GH Gorica srednja in spodnja etaža GH Gorica 102,46 22,54 125,00
21806 Polletna karta motorna kolesa – GH Gorica  srednja in spodnja etaža GH Gorica 65,57 14,43 80,00
21807 Mesečna karta motorna kolesa – GH Gorica srednja in spodnja etaža GH Gorica 12,29 2,71 15,00
20112 ČIP duplikat GH Gorica 8,20 1,80 10,00
20113 Zamenjava abonmaja V posamezni coni A, B, C, D 3,28 0,72 4,00