CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od  1. 9. 2022 dalje

OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EURDDV - 9,5% v EURSkupaj z DDV v EUR
1. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja)        
Odvajanje komunalne odpadne vode m3  0,2346  0,0223  0,2569
OMREŽNINA - ODVAJANJE ODPLAK* mesec      

Vodomer – velikost merilnika dN

Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,0 2,9268 0,2780 3,2048
20 DN 40 3,0  8,7805 0,8341 9,6146
40 ≤ DN 50  10,0  29,2684 2,7805 32,0489
50 ≤ DN 65  15,0  43,9026 4,1707 48,0733
65 ≤ DN 80  30,0  87,8051 8,3415 96,1466
80 ≤ DN 100  50,0  146,3419 13,9025 160,2444
100 ≤ DN 150  100,0  292,6837 27,8050 320,4887
150 ≤ DN 200,0  585,3674 55,6099 640,9773
2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja)    
Čiščenje komunalne odpadne vode m3 0,4715 0,0448 0,5163
OMREŽNINA & ČIŠČENJE ODPLAK* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,00 3,4073 0,3237 3,7310
20 < DN < 40 3,00 10,2219 0,9711 11,1930
40 ≤ DN < 50 10,00 34,0731 3,2369 37,3100
50 ≤ DN < 65 15,00 51,1097 4,8554 55,9651
65 ≤ DN < 80 30,00 102,2193 9,7108 111,9301
80 ≤ DN < 100 50,00 170,3656 16,1847 186,5503
100 ≤ DN < 150 100,00 340,7311 32,3695 373,1006
150 ≤ DN 200,00 681,4623 64,7389 746,2012
3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja)    
ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH        
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh m3 0,1009 0,0096 0,1105
Omrežnina - odvajanje padavinske odpadne vode s streh* m3 0,1084 0,0103 0,1187
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH        
Čiščenje oadavinske odpadne vode s streh m3 0,0715 0,0068 0,0783
Omrežnina - čiščenje padavinske odpadne vode s streh m3 0,0445 0,0042 0,0487

Skladno s 13. točko 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se s 1. 1. 2018 spremeni faktor petletnega povprečja padavin, ki znaša 0,10001.

4. STORITVE GREZNIC IN MKČN (široka in industrijska potrošnja)    
Prevzem gošč in blata iz greznic MKČN m3 0,2731 0,0259 0,2990
OMREŽNINA - GREZNICE IN MKČN* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN Faktor omrežnine Osnovna cena v EUR/mesec DDV - 9,5% v EUR Skupaj z DDV v EUR
DN ≤ 20 1,0 0,3382 0,0321 0,3703
20 DN 40 3,0  1,0145 0,0964 1,1109
40 ≤ DN 50  10,0  3,3816 0,3213 3,7029
50 ≤ DN 65  15,0  5,0724 0,4819 5,5543
65 ≤ DN 80  30,0  10,1449 0,9638 11,1087
80 ≤ DN 100  50,0  16,9081 1,6063 18,5144
100 ≤ DN 150  100,0  33,8162 3,2125 37,0287
150 ≤ DN 200,0  67,6325 6,4251 74,0576


Opomba:

* Omrežnina – voda, odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh, čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh ter omrežnina greznice in MKČN so obračunane skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

5. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA   

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo*

m3 0,0528 0,0528
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo* m3 0,5283 0,5283 
* (Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1)

 

PDF IKONA   Cenik v .pdf

 

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni