DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pexels photo 236699

V Šaleški dolini, kakor tudi sicer drugje v Sloveniji, se je v zadnjih desetih letih pričela izvajati intenzivna energetska obnova večstanovanjskih objektov in enodružinskim hiš, kar znižuje potrebe po toploti, zato je bil padec prodanih količin toplote v zadnjih letih pričakovan, logičen in nas ni presenetil.

Varčevanje z ogrevanjem je moč opaziti tudi ko se sprehajamo pozimi po Velenju, saj redkokje še vidimo na objektih odprta okna na nagib. Občani ne uravnavajo več temperature v prostorih z večurnim odpiranjem oken, kot je bila to praksa pred desetletji, ampak ohranjajo primerno temperaturo s pravilno nastavitvijo termostatskih ventilov, kar predstavlja prihranke pri ogrevanju. Najprimernejša nastavitev termostatskih glav ventilov je na območje med 3 do 3.5, kar pomeni vzdrževanje temperature prostora na 21°C - 22°C.

13 KPV fotografije FB

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje (KPV) je na današnji konstitutivni seji sprejel odločitev, da kljub nedavnemu dvigu cene toplotne energije s strani TEŠ, ostajajo cene za končne uporabnike gospodinjskega, poslovnega, ostalega ter industrijskega odjema v Šaleški dolini nespremenjene. Januarja se bo Svet ustanoviteljev KPV ponovno sestal in sprejel nadaljnje ukrepe, do takrat pa bomo poskušali pridobiti odgovore pristojnih na državnem nivoju.

13 KPV fotografije FB

Termoelektrarna Šoštanj je s 1. 11. 2018 povišala ceno toplotne energije, ki jo dobavlja Komunalnemu podjetju Velenje, d. o. o., za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. V skladu z zakonodajo je Termoelektrarna Šoštanj o dvigu cene toplotne energije obvestila Agencijo za energijo Republike Slovenije, ki pa je dvig cene tudi potrdila. V Komunalnem podjetju Velenje smo bili s strani Termoelektrarne Šoštanj o dvigu nakupne cene toplotne energije uradno obveščeni v sredo, 12. decembra 2018.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov