MHE na NPPV Grmov vrh

Ena izmed osnovnih dejavnosti, ki jih izvaja PE Komunala, je zanesljiva in kakovostna oskrba vseh uporabnikov s pitno vodo. V sklopu kohezijskih projektov so bile zgrajene tri naprave za pripravo pitne vode (NPPV) s skupno zmogljivostjo 270 l/s. Največja in tehnološko najzahtevnejša je NPPV Grmov vrh. Zmogljivost le-te je 120 l/s. Za električno napajanje vseh energetskih in ostalih tehnoloških sklopov je v transformatorskem prostoru nameščen transformator nazivne moči 630 kVA. Zaradi relativno visoke priključne moči, ki je posledica projektantskih zahtev in izračunov ob istočasnosti delovanja vseh pogonov, koničnih obremenitev itd., je bilo treba razmišljati tudi o smotrni in ekonomsko upravičeni rabi električne energije.

euro zone europe

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje izvedlo obračun komunalnih storitev za individualne hiše za obdobje julij-december 2017.

Skupno je bilo izstavljenih 6.838 obračunov. 2.238 uporabnikov je prejelo obračun v dobro v skupni vrednosti 85.182,68 €, kar predstavlja 2,78 % prihodkov realizacije za individualne hiše v obdobju julij-december 2017; 4.600 uporabnikov je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 147.934,51 €, kar predstavlja 4,83 % realizacije za individualne hiše v obravnavanem obdobju. Znesek obračunov v dobro se uporabnikom upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah oz. računih.

muc na radiatorju

Distribucijski sistem toplote je sorazmerno star. Gradnja omrežja se je začela že davnega leta 1958, najintenzivnejša gradnja pa je potekala v letih 1975-1985, kar pomeni, da je večina odsekov omrežja v funkciji obratovanja že najmanj 40 let. S starostjo omrežja prihaja do bistvenega poslabšanja stanja kinet, cevi, podpor in izolacijskega plašča.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov