Podganica

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06), bo med 16. 7. in 20. 7. 2018 potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem. V želji po uspešni deratizaciji pozivamo vse uporabnike kanalizacijskega omrežja, da z ostanki hrane ne obremenjujejo kanalizacije, temveč jih odlagajo v za to namenjene kontejnerje. Obveščamo vas tudi, da je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher d. o .o. (http://www.pup-saubermacher.si/s/zbirni-centri/velenje-1/ ).

Okvara

V torek, 10. 7. 2018, smo na cesti Simona Blatnika v Velenju v okviru zmanjševanja vodnih izgub locirali zelo veliko okvaro na sekundarnem vodovodu PE DN 140, ki je bil zgrajen leta 1984.

pokopališče Podkraj ob otvoritvi 1. 7. 1968

1. julija 2018 je minilo natanko 50 let od otvoritve novega pokopališča v Podkraju (na naslovni fotografiji je pogled na novo pokopališče ob otvoritvi). Pogrebna služba kot ena od komunalnih dejavnosti ima svoj začetek sicer v letu 1961. Tega leta so po zakonu o pokopališčih prenehale delovati pokopališke uprave Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki, njihovo delo je bilo preneseno na komunalno podjetje.

Pokopi so se izvajali na pokopališčih v Šoštanju pri sv. Mihaelu (največjem pokopališču v Šaleški dolini), v Škalah, Plešivcu, Šmartnem pri Velenju, Šentilju, Belih Vodah, Zavodnjah in Šmartnem ob Paki.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov