DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Solarno polje

Včeraj, tj. 6. aprila 2022, so predstavniki lokalnih skupnosti in Komunalnega podjetja Velenje obiskali podjetje SOLID SOLAR ENERGY SYSTEMS GMBH v avstrijskem Gradcu. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki v podjetju in lokalnih skupnostih potekajo v sklopu načrtovane preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

V sklopu obiska so si ogledali testno polje različnih sončnih kolektorjev skupne toplotne moči 5.4 MW, ki se razprostirajo na 7750 m2 površine na območju toplarne Gradec. Izraba sončne toplote/energije je vključena v sistem daljinskega ogrevanja mesta Gradec in okoliških vasi, cilj integracije sončne energije v sistem daljinskega ogrevanja pa je zmanjšanje emisij CO2 v ozračje.

Namen tovrstnih obiskov je spoznavanje primerov dobrih praks v naši neposredni soseščini. Sončna toplarna v Gradcu zagotovo sodi mednje. Z implementacijo projekta uporabe sončne toplote za namen daljinskega ogrevanja sta tako mesto kot distributer toplotne energije Energie Steiermark udejanjila napore, da bi bila oskrba s toplotno energijo bolj zelena in trajnostna. V načrtu imajo še nadaljnje večanje deleža sončne energije za namene daljinskega ogrevanja Gradca v prihodnje.

Tudi v Šaleški dolini je pred nami preobrazba sistema daljinskega ogrevanja za zagotavljanje stabilne, stroškovno učinkovite in trajnostne oskrbe s toploto tudi v prihodnje. Zaradi velikosti in kompleksnosti daljinskega sistema bo preobrazba potekala vsaj 15 let. Prizadevamo si za sistem ogrevanja z razpršenimi viri. Tako bomo izkoriščali naravne danosti našega okolja, hkrati pa bomo zmanjšali odvisnost od enega energenta (ali ene gospodarske družbe) in tako zmanjšali tveganja in zagotovili stabilno oskrbo. Cilji preobrazbe so: zanesljiva oskrba s toploto iz obnovljivih virov energije, zmanjšanje oziroma izničenje izpustov toplogrednih plinov, varen in neodvisen vir energije, dostopne cene elektrike in ogrevanja za vse prebivalce Šaleške doline in s tem preprečevanje oz. omejevanje energetske revščine.

 

Vgradnja MKCN

Občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki že od leta 2014 v svojih proračunih občanom zagotavljajo sredstva za gradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN). Možnost za pridobitev nepovratnih sredstev, namenjenih gradnji malih komunalnih čistilnih naprav, kot jih zahteva okoljska zakonodaja, lahko občani izkoristijo tudi v letošnjem letu.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko posameznik pridobi za izgradnjo male komunalne čistilne naprave v vseh treh občinah, znaša 1.500 evrov, kar je polovica povprečne naložbene vrednosti male komunalne čistilne naprave. Mestna občina Velenje je v ta namen v proračunu za leto 2022 zagotovila sredstva v višini 20 tisoč evrov, Občina Šoštanj 15 tisoč evrov in Občina Šmartno ob Paki 10 tisoč evrov. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, lastniki obstoječih stanovanjskih objektov, ki so na območjih, na katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije.

Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanje izgradnje MKČN ter urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

16 KPV fotografije FB

22. marec - svetovni dan voda

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je posvečen podzemni vodi. Njegovo geslo Skrito naj postane vidno razkriva dejstvo, da so podzemne vode navkljub svoji izjemno pomembni vlogi mnogokrat prezrte. Podzemne vode so vir pitne vode za polovico svetovnega prebivalstva, prav tako so pomemben vir tehnološke in termalne vode ter vode za namakanje v kmetijstvu. A podzemne vode niso le zaloge vode, ki jih lahko koristi človek. So del svetovnega vodnega kroga, so ekosistem, tesno povezan z drugimi soodvisnimi ekosistemi na našem planetu. In dejstvo, da se v podzemnih vodah spremembe odvijajo bistveno počasneje kot na površju, hkrati tudi pomeni, da bo v njih enako dolgotrajna tudi odprava neželenih posledic delovanja človeka.

Podzemna voda je voda v podzemlju in vodonosnikih, ki se napaja predvsem z dežjem in talečim snegom, ki pronica v tla.  Napaja izvire, reke, jezera in mokrišča ter se izliva v oceane. V Sloveniji je več kot 95 % podzemne vode glavni vir pitne vode.

Podzemna voda, ki se nahaja v geoloških strukturah, kamninah in sedimentih, je obnovljiv naravni vir. V vodonosnikih se, obogatena z raztopljenimi minerali, zadržuje izredno dolgo. Resda pa so kraški vodonosniki bolj ranljivi za posledice različnih virov onesnaževanja, saj v kraški podzemni svet škodljive snovi s površja vstopajo hitro in praktično kjerkoli. Vire onesnaženja predstavljajo zlasti neustrezna raba rastlinskih hranil na kmetijskih površinah ter raba rastlinskih zaščitnih sredstev na kmetijskih in drugih površinah, nenadzorovani izpusti odpadne vode zaradi neustreznosti kanalizacijskih sistemov in tudi razlitje večjih količin nevarnih snovi ob nesrečah. Dodaten vir nevarnih snovi v podzemni vodi prispevajo tudi emisije z odlagališč odpadkov in prometa, kakor tudi v preteklosti onesnažena območja. Zaradi številnih dejavnikov človeka so zato še kako pomembni različni ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih, kjer se podzemna voda uporablja kot vir pitne vode.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni