Profesionalno in s pieteto poskrbimo za vse potrebno ob boleči izgubi vaših najdražjih

V KP Velenje poskrbimo za prevoz in ureditev pokojnih, uredimo vso dokumentacijo, uradno prijavo smrti na upravni enoti in znižanje stroškov na ZZZS. Za hrambo pokojnih imamo urejene tri hladilnice. Uredimo tudi slovo od pokojnega na domu, s svojci določimo lokacijo grobnega mesta, predvidenega za pokop, se dogovorimo za celoten protokol pogrebne svečanosti s pokopom in z ureditvijo grobnega mesta, uredimo žalne aranžmaje, stike s pevci, govorniki in trobentačem ter vse potrebno za izvedbo rudarskega pogreba.

Organizirano imamo 24-urno dežurno pogrebno službo vse dni v letu. Ne glede na delovni čas nudimo nasvet in pomoč, vezano na svojo dejavnost.


Ceniki pogrebno pokopališke dejavnosti

Pojdi na cenike