DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Obisk studentov Fakultete za strojnistvo 11.1.2019

V petek, 11. 1. 2019, so Komunalno podjetje Velenje, v spremstvu asist. dr. Primoža Poredoša, obiskali študentje Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani. V okviru študijskega programa II. stopnje strojništva in predmeta Energetski distribucijski sistemi so si z zanimanjem ogledali sisteme PE Energetika za distribucijo toplote in hladu.

water kitchen black design

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki obveščanja o kakovosti pitne vode. V tabeli so prikazani načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, izvajanja korektivnih ukrepov ter poročanja o kakovosti pitne vode in dostopanja do informacij o pitni vodi.

Načini obveščanja in podajanja informacij o kvaliteti pitne vode v Šaleški dolini v letu 2019

pexels photo 236699

V Šaleški dolini, kakor tudi sicer drugje v Sloveniji, se je v zadnjih desetih letih pričela izvajati intenzivna energetska obnova večstanovanjskih objektov in enodružinskim hiš, kar znižuje potrebe po toploti, zato je bil padec prodanih količin toplote v zadnjih letih pričakovan, logičen in nas ni presenetil.

Varčevanje z ogrevanjem je moč opaziti tudi ko se sprehajamo pozimi po Velenju, saj redkokje še vidimo na objektih odprta okna na nagib. Občani ne uravnavajo več temperature v prostorih z večurnim odpiranjem oken, kot je bila to praksa pred desetletji, ampak ohranjajo primerno temperaturo s pravilno nastavitvijo termostatskih ventilov, kar predstavlja prihranke pri ogrevanju. Najprimernejša nastavitev termostatskih glav ventilov je na območje med 3 do 3.5, kar pomeni vzdrževanje temperature prostora na 21°C - 22°C.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov