DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

zemeljski plin

Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje tako kot v drugih državah EU na distribucijskih sistemih uvedli enotno metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov. Metodologijo bomo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera nimamo podatkov o dnevnih količinah.

Menjava cevi DN 450 2

V petek, 31. 8. 2018, smo na cesti Simona Blatnika v Velenju v okviru rednega pregleda sistema in iskanja okvar locirali večjo okvaro na magistralnem cevovodu distribucijskega sistema toplote DN 450, ki je bil zgrajen leta 1976. Natančna lokacija okvare je bila določena z napravo za zvočno iskanje okvar kljub zelo prometni cesti, kar še posebej otežuje delo pri iskanju natančne lokacije okvar. Okvara se je na žalost pojavila na zelo neprijetni lokaciji, in sicer skoraj v sredini krožišča pri trgovskem centru Merkur.

IMG 9084

V preteklih dneh je Slovenijo zajelo močno deževje, ki je ponekod zelo obremenilo komunalne sisteme za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Ker se lahko količina vode v odtoku ob deževju poveča tudi za stokrat v primerjavi s sušnim obdobjem in da lahko le-ta odpadna voda nemoteno odteka, je pomembno, da so primerno očiščeni odtoki (jaški) in odtočni kanali oziroma kanalizacijsko omrežje. Za čistost in pretočnost kanalizacijsko omrežje poskrbimo v podjetju, za čiste odtočne jaške na javnih površinah skrbi koncesionar, veliko pa lahko naredimo tudi uporabniki sami.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov