Okvara Partizanska cesta v Velenju

V okviru procesa zmanjševanja vodnih izgub v Komunalnem podjetju Velenje izvajamo med drugim tudi sistematično preverjanje tesnosti vodovodnega omrežja. Tako so v sklopu aktivnega iskanja puščanj na vodovodnem sistemu delavci PE Komunala v preteklem tednu locirali in v četrtek, 5. 7. 2018, tudi popravili večjo okvaro na transportnem vodovodu DN 400 na Partizanski cesti v Velenju.

pexels photo 586019

S 1. 7. 2018 so stopile v veljavo nove Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja, ki so jih pripravili v poslovni enoti Energetika. Namen nove izdaje tehničnih zahtev je predvsem razširitev nabora primerne opreme za vgradnjo v distribucijski sistem ter posodobitev posameznih izrazov skladno z novo veljavno zakonodajo. Z dnem uveljavitve druge izdaje tehničnih zahtev je prenehala veljati predhodna, prva izdaja tehničnih zahtev. 

Novo izdajo Tehničnih zahtev za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja si lahko preberete na povezavi: 

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Tehnicne_zahteve_distribucijski_sistem_s_toploto.pdf

Gorica iz zraka Nas cas

Mestna občina Velenje je na pobudo stanovalcev naselja Gorica, ki bi želeli svoja motorna kolesa parkirati v garažni hiši Gorica, obstoječim kartam za parkiranje v garažni hiši Gorica dodala še polletno in mesečno parkirno karto za motorna kolesa. Polletna, ki stane 80 evrov, bo veljala šest mesecev od dneva nakupa, mesečna, za 15 evrov, pa za mesec, za katerega bo izdana.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov