DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

remont 2017

Na Zavodu RS za zaposlovanje, OE Velenje, je objavljen razpis Komunalnega podjetja Velenje za dve prosti delovni mesti Monter specialist strojnega vzdrževanja. Rok za prijavo je 11. 5. 2019. Več informacij najdete na povezavi.

17 KPV fotografije FB

V mesecu aprilu 2019 so Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, Skupščina Komunalnega podjetja Velenje in Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje obravnavali letno poročilo za leto 2018.

Vsi organi upravljanja in nadzora so poslovanje podjetja v letu 2018 ocenili kot zadovoljivo.

VODA Nalepka na vrcu

  1. aprila 2019, GZS/ZKG, Ljubljana

Danes je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekala svečana podelitev certifikata Voda iz pipe. Zaveza in certifikat Voda iz pipe je iniciativa, s katero v podjetju prevzemamo odgovornost do okolja in pri tem poskušamo biti navdih tudi drugim. Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in je del vseslovenske pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov