DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

deratizacija

V obdobju od 22.8.2022 do predvidoma 30.9.2022 bo na področju Šaleške doline potekala preventivna deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in javnega sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti.

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) se bodo obešale/postavljale  parafinske vabe za zatiranje glodavcev. Vabe  so zdravju škodljive, vendar bodo postavljene v jaške in v objekte na način, da občani  in živali ne morejo priti v stik z njimi. V objekte v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje je prepovedan vstop in dostop do vab.

pexels photo 290678

Zmanjševanje in obvladovanje vodnih izgub je eden izmed glavnih ukrepov izvajalcev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za dolgoročno ohranjanje našega okolja, kar je pomembno predvsem sedaj v izrazitem sušnem obdobju, ko je potrebno z vodo ravnati še posebej racionalno in poskrbeti za to, da se v procesu distribucije izgubi čim manj pitne vode.

V Komunalnem podjetju Velenje se zato osredotočamo na proces zmanjševanja dejanskih vodnih izgub, ki so posledica puščanj zaradi okvar na vodovodu. Znižanja dejanskih vodnih izgub se lotevamo na več načinov. Kratkoročna ukrepa sta sistematično preverjanje tesnosti vodovodnega omrežja z iskanjem morebitnih puščanj na sistemu ter ustrezno popravilo najdenih okvar. Dolgoročnih ukrepov je več, mednje pa spadajo obnova vodovoda, razdelitev vodovodnega omrežja na manjša merilna območja in spremljanje nočnih porab, optimizacija tlakov na vodovodnem sistemu ter redno vzdrževanje infrastrukturnih objektov.

Zadnji izračuni kažejo, da smo v prvi polovici leta 2022 zajeli 2.099.535 m3, prodali pa 1.411.821 m3 vode. Za namen priprave pitne vode ter vzdrževanja vodovodnega sistema, ki med drugim vključuje pranje vodohranov, preglede hidrantov, spiranje omrežja ipd., je bilo porabljene 206.965 m3 vode, kar obravnavamo kot tehnološke izgube. Dejanske izgube na vodovodnem omrežju, ki so posledica puščanj, pa za prvo polletje 2022 znašajo 396.040 m3 oz. 18,9 %, kar je najmanj v obdobju od leta 2014.

uk

Iz začasnega poročila Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v zvezi s preverjanjem skladnosti operacije s pogodbo o sofinanciranju je razvidno, da niso bile ugotovljene nepravilnosti glede predvidene izvedbe aktivnosti, finančne realizacije, obdobja upravičenosti in doseganja zastavljenih ciljev operacije.

Komunalno podjetje Velenje, Služba za investicije in razvoj, v vlogi koordinatorja projektov že od leta 2007 nudi pomoč pri vodenju in realizaciji projektov, sofinanciranih iz EU skladov za občine lastnice. Izvaja tudi vse potrebne aktivnosti za pripravo finančnih zahtevkov za povračilo sofinanciranih sredstev. Vse navedene aktivnosti smo izvajali tudi na projektu CTN Stari trg 11- objekt Čuk, za katerega je bila 29. 7. 2022 izvedena tudi kontrola s strani organa upravljanja, to je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Namen preverjanja na kraju samem je zagotoviti, da so navedeni stroški za blago, storitve in gradnje resnično nastali in se uporabljajo v namen, za katerega so bila dodeljena sredstva evropske kohezijske politike.

S strani kontrole je bilo ponovno, kot na vseh predhodno preverjanih projektih, ki so bili vodeni s strani Komunalnega podjetja Velenje, po prejetju Začasnega poročila o preverjanju na kraju samem ugotovljeno, da pri preverjanju projekta ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Ponovno smo dokazali, da smo za tovrstne naloge dovolj kompetentni in delo opravljamo vestno in strokovno.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni