DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pexels photo 156913

Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2023 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

V Komunalnem podjetju Velenje izvajamo kontrolo kakovosti pitne vode po vodovodnem omrežju v Šaleški dolini. V letu 2023 je bilo odvzetih 936 rednih mikrobioloških in fizikalno kemijskih vzorcev pitne vode in 7 vzorcev za razširjene preiskave vode. Na pipah uporabnikov je bilo analiziranih 368 vzorcev v laboratoriju KPV in 10 vzorcev v laboratoriju NLZOH. Vsi vzorci pitne vode so bili zdravstveno ustrezni in skladni z zakonodajnimi zahtevami. V okviru republiškega monitoringa je bilo odvzetih 34 mikrobioloških in fizikalno kemijskih vzorcev pitne vode. En vzorec je bil neskladen zaradi povečanega št. mikroorganizmov pri 22 in 37°C, ostali vzorci so bili ustrezni. V letu 2023 se je izvajala tudi redna kontrola ogrete pitne vode. V TPP je bilo izvedenih 210 kontrol priprave vode in 158 kontrol prisotnosti Legionel. Tudi ogreta pitna voda je bila zdravstveno ustrezna. Podatki o koncentracijah analiziranih parametrov po oskrbovalnih območjih so prikazani v Tabeli 2.

Uporabniki lahko do vseh posodobljenih informacij glede pitne vode dostopate na spletni strani KP Velenje (pitna voda). Na tej povezavi so dostopne informacije o upravljavcu, o načrtu obveščanja v rednih in izrednih situacijah, o oskrbovalnih območjih, podatki o prispevnih in vodovarstvenih območjih ter vrsti priprave vode, najnovejši rezultati analiz, o parametrih, trdotah in mineralnih snoveh, ki jih določamo v pitni vodi, o nevarnostih in tveganjih glede vodovodnih sistemov, nasveti za zmanjšanje porabe in odgovorno rabo vode, nasveti za zdravje uporabnikov, vzdrževanje internih inštalacij, možnost virtualnega dostopa do vodovodnih objektov, izjave o skladnosti pitne vode in letna poročila, ceniki ter ostale informacije o pitni vodi. Uporabniki lahko podatke o pitni vodi dobite tudi preko utemeljene zahteve, poslane na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pa vprašanja pošljete preko spletne strani KP Velenje.

13 KPV fotografije FB

V Sloveniji je 109 distribucijskih sistemov toplote, ki opravljajo dejavnost kot gospodarsko javno službo ali kot tržno distribucijo. Med distribucijskimi sistemi toplote so velike razlike zaradi uporabe energentov in tehnologije za proizvodnjo toplote, obratovalnih pogojev, izkoriščenosti sistemov in gostote odjema. Vse to se odrazi v neenakih cenah toplote, na katere posredno vplivajo tudi različne izgube na sistemih. Izgube na distribucijskih sistemih so odvisne tudi od letnega temperaturnega primanjkljaja, dolžine distribucijskega sistema, gostote odjema, temperaturnega režima delovanja in sezonske ali celoletne oskrbe s toploto. Na sistemih, ki poleg ogrevanja v času ogrevalne sezone zagotavljajo tudi sanitarno toplo vodo skozi celotno leto, so izgube višje.

Na podlagi podatkov reguliranih distributerjev toplote ugotavljamo, da so izgube največje v distribucijskih sistemih Šentilj, Vransko, Gornji Grad, Velenje in Kidričevo. Poleg navedenega na letni znesek oskrbe vpliva tudi letna poraba toplote, ki je odvisna od več parametrov, med katere spadajo predvsem izoliranost objekta, višina temperature v ogrevanih prostorih, pogostost zračenja prostorov, hidravlična uravnoteženost ogrevalnega sistema, dolžina ogrevalne sezone. Pomembni so torej tudi ukrepi energetske učinkovitosti stavb, kar se odrazi v povprečni porabi primerljivega gospodinjskega odjemalca.

Agencija za energijo je v dosedanjih analizah cen toplote od leta 2016 uporabljala značilnega gospodinjskega odjemalca v večstanovanjski stavbi z obračunsko močjo 7 kW in letno porabo 6,21 MWh, ki je bil določen na podlagi takrat znanih podatkov. Povprečna obračunska moč in povprečna letna poraba gospodinjskega odjemalca v večstanovanjski stavbi se zaradi ukrepov energetske sanacije stavb znižuje, zato bo agencija za analizo cen toplote oblikovala novega značilnega odjemalca toplote. Med reguliranimi distribucijskimi sistemi toplote je največja letna poraba gospodinjskega odjemalca v večstanovanjskih stavbah v Lendavi, Kidričevem, Velenju in Ribnici.

Stroške ogrevanja je mogoče učinkovito zmanjšati tudi z energetsko prenovo objekta in spremembo temperature v ogrevanih prostorih (za stopinjo Celzija znižana temperatura zraka v prostoru pomeni okoli sedem odstotkov manjšo porabo energije). Največ priložnosti za znižanje stroškov ogrevanja je v lokalnih skupnostih, kjer objekti še niso energetsko sanirani. Iz prikaza maloprodajnih cen toplote je razvidno, da se del cene, ki je odvisen od fiksnih stroškov, ne spreminja, spreminja pa se variabilni del cene, ki je odvisen od cen vhodnih energentov, ki se spreminjajo glede na tržne razmere in stroške emisijskih kuponov. Kljub višjim cenam toplote v nekaterih lokalnih skupnostih, ki se odrazijo v višjem znesku na mesečnih računih, pa je treba za pravilno razumevanje zneska upoštevati tudi načine plačila, pogostost odčitavanja porabljene energije in poračunov ter vmesnih akontacij plačila.

Zato enostavne primerjave med sistemi, ki bi pojasnila, kateri sistem je najdražji oziroma najcenejši, ni mogoče podati. Dejstvo je, da je ogrevanje iz distribucijskega sistema v Velenju (in Šoštanju) še vedno najugodnejše. Agencija regulira cene toplote 41 distribucijskim sistemom in preverja, ali so cene toplote oblikovane skladno z metodologijo agencije, ob zaznanih neustreznostih pa primerno ukrepa.

VIR: Agencija za energijo RS, https://www.agen-rs.si/-/prestavitev-stanja-oskrbe-odjemalcev-s-toploto-iz-sistemov-daljinskega-ogrevanja

radiator

Velenje, 23. 2. 2024 – Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje je na petkovi seji sprejel sklep, s katerim so potrdili novo ceno variabilnega dela cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za gospodinjske odjemalce. Novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike gospodinjskega odjema Šaleške doline s 1. 3. 2024 torej znaša 68,19542 €/MWh brez DDV, kar predstavlja 0,7 % znižanje variabilnega dela cene toplote. Hkrati bosta občini Velenje in Šoštanj še dodatno subvencionirali ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za meseca marec in april 2024 v višini 5,00 €/MWh.

Spomnimo: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je že na seji Sveta ustanoviteljev, dne 29. 1. 2024, predstavnike lokalne skupnosti seznanilo z znižanjem nakupne cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj. Ta je ceno toplotne energije znižala že 1. 1. 2024 in nazadnje 1. 2. 2024. Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote s strani TEŠ, je Svet ustanoviteljev sklenil, da temu primerno uskladi/zniža variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike gospodinjskega odjema v Šaleški dolini. Variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo poslovnega in industrijskega odjema ostaja nespremenjen in znaša 73,05421 €/MWh (brez DDV).

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Osnovni piškotki
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analitika
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni