CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od  1. 3. 2019 dalje

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012) ter potrjenim sklepom Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. z dne 26. 11. 2015.

OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EURDDV - 9,5% v EURSkupaj z DDV v EUR
OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja)        
Vodarina m3  0,6571  0,0624  0,7195
Vodarina znižana za vodno povračilo m3  0,5933 0,0564   0,6497
Omrežnina – voda – subvencionirani uporabniki (gospodinjstva ter ostali izvajalci nepridobitnih dejavnosti)* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN
Faktor omrežnine
Osnovna cena v EUR/mesec
DDV - 9,5% v EUR
Skupaj z DDV v EUR
DN≤20 1,0 9,1000 0,8645 9,9645
20<DN<40 3,0  27,3000  2,5935  29,8935 
40≤DN<50  10,0  91,0000  8,6450  99,6450 
50≤DN<65  15,0  136,5000  12,9675  149,4675 
65≤DN<80  30,0  273,0000  25,9350  298,9350 
80≤DN<100  50,0  455,0000  43,2250  498,2250 
100≤DN<150  100,0  910,0000 86,4500  996,4500 
150≤DN 100,0  1.820,0000  172,9000 1.992,9000 

Omrežnina – voda – nesubvencionirani uporabniki (izvajalci pridobitnih dejavnosti)*

mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN
Faktor omrežnine
Osnovna cena v EUR/mesec
DDV - 9,5% v EUR
Skupaj z DDV v EUR
DN≤20 1,0 12,6077 1,1977 13,8054
20<DN<40 3,0  37,8232 3,5932 41,4164
40≤DN<50  10,0  126,0775 11,9774 138,0549 
50≤DN<65  15,0  189,1162  17,9660  207,0822 
65≤DN<80  30,0  378,2324  35,9321  414,1645 
80≤DN<100  50,0  630,3873  59,8868  690,2741 
100≤DN<150  100,0  1.260,7747 119,7736  1.380,5483 
150≤DN 100,0  2.521,5493  239,5472 2.761,0965 

Opomba:

* Omrežnina – voda je obračunana skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

PDF IKONA   Cenik v .pdf