PITNA VODA

<div style="text-align:center;" >PITNA VODA</div>
Pitna voda

ODPADNA VODA

<div style="text-align:center;" >ODPADNA VODA</div>
Odpadna voda

SISTEMSKA VODA

<div style="text-align:center;" >SISTEMSKA VODA</div>
Sistemska voda

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI V LETU 2018


Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki obveščanja. V tabeli so prikazani načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, izvajanja korektivnih ukrepov ter poročanja o kvaliteti pitne vode in dostopanja do informacij o pitni vodi.

NAČINI OBVEŠČANJA IN PODAJANJA INFORMACIJ UPORABNIKOM V LETU 2018

Oskrbovalno 

območje 

Oskrbovane krajevne skupnosti

Obvestila o omejitvah, prepovedih pitja pitne vode, o ukrepih ter odstopanjih in preklicih le-teh

Obvestila o neskladnosti v hišnem omrežju

Obvestila o večjih okvarah in sanacijah

Letno poročilo o kvaliteti pitne vode

Rezultati analiz, izjave o skladnosti

R1 Velenje
Konovo, Šmartno, Šalek, Bevče, Gorica, Staro Velenje, Črnova, Velenje-MČ Desni breg, Prelska, Vinska Gora
Moj radio
 
Radio Velenje
 
 
 
 
 
 
Osebno obvestilo
 
Oglasna deska v objektu
 
Obvestilo upravnika
Moj Radio
 
Radio Velenje
 
 
 
Naš čas - lokalni časopis
 
 
Služba za tehnologije in nadzor, Primorska 8a, Šoštanj
Paški Kozjak Paški Kozjak
Grmov vrh Šoštanj, Lokovica, Pesje, Stara vas, Velenje (MČ Levi breg-vzhod, MČ Levi breg-zahod), Staro Velenje, Podkraj, Kavče, Šentilj, Andraž, Gavce,Šmartno ob Paki, Gorenje-Skorno, Veliki vrh, Gora Oljka, Paška vas, Podgora, Rečica ob Paki
Topolšica Topolšica, Ravne, Plešivec, Gaberke, Škale-Hrastovec, Cirkovce
Bele vode Bele Vode, Skorno-Florjan, Visočki Vrh
Javni objekti
Šaleška dolina
Osebno obvestilo
Časovna opredelitev obveščanja in časovni roki
Čim prej, najkasneje v 2 urah
Čim prej, najkasneje v 7 dneh
Napovedane prekinitve 24 ur prej, nepredvidene čim prej
Do 31. 3. za preteklo leto
Pon-pet
7.00-15.00

 

Letna poročila o skladnosti pitne vode v Šaleški dolini

V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 74/15) v priponkah objavljamo Letna poročila o skladnosti pitne vode. Iz vsebine lahko uporabniki pitne vode  razberejo podatke o mikrobioloških in fizikalno-kemijskih analize, ki so bile izvajane na pipah v Šaleški dolini. 

PDF IKONA Letno poročilo o skladnosti za leto 2016
PDF IKONA Letno poročilo o skladnosti za leto 2015 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2014 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2013 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2012 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2011 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2010 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2009 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2008 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2007 
PDF IKONA  Letno poročilo o skladnosti za leto 2006 
PDF IKONA Letno poročilo o skladnosti za leto 2005
PDF IKONA Letno poročilo o skladnosti za leto 2004 
 

Izjave o ustreznosti pitne vode v Šaleški dolini

Komunalno podjetje Velenje kot izvajalec vodooskrbe v Šaleški dolini zagotavlja skladnost in zdravstveno  ustreznost pitje vode za vse uporabnike priključene na javni vodooskrbni sistem. Uporabniki si lahko izjave o zdravstveni ustreznosti pitne vode za pretekla leta natisnete, za tekoče obdobje pa naročite na pitnavoda@kp-velenje.si.

PDF IKONA Izjava o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v javnem delu omrežja v Šaleški dolini v letu 2016
PDF IKONA Izjava o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v javnem delu omrežja v Šaleški dolini v letu 2015 
PDF IKONA Izjava o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v javnem delu omrežja v Šaleški dolini v letu 2014 
PDF IKONA Izjava o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v javnem delu omrežja v Šaleški dolini v letu 2013 
PDF IKONA Izjava o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v javnem delu omrežja v Šaleški dolini v letu 2012 
PDF IKONA Izjava o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v javnem delu omrežja v Šaleški dolini v letu 2011
PDF IKONA Izjava o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v javnem delu omrežja v Šaleški dolini v letu 2010
PDF IKONA Izjava o zdravstveni ustreznosti in varnosti pitne vode v javnem delu omrežja v Šaleški dolini v letu 2009

 

Letna poročila o kakovosti pitne vode v Sloveniji

PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2014 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2013 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2012 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2011 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2010 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2009
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2008 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2007 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2006 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2005 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2004 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2003 
PDF IKONA Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2002