DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

EK3

V Komunalnem podjetju Velenje smo obisk Evropske Komisije in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Šaleški dolini ob potrditvi Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 izkoristili za predstavitev našega ključnega projekta: Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja do leta 2030.  

Direktor, mag. Gašper Škarja, je poudaril izjemen pomen rezervnega načrta ogrevanja Šaleške doline. Z našim daljinskim sistemom trenutno s toplotno energijo oskrbujemo skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov, pri čemer smo povsem odvisni od Termoelektrarne Šoštanj.

Prvi koraki na poti k preobrazbi so: obnova izolacij in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitve toplotnih postaj in energetska sanacija stavb. Že samo ti trije koraki bi pomenili 2.680 t manj izpustov CO2 in za 2.243 t manj porabljenega premoga. Šele po tem bomo lahko vpeljali 100-odstotno zelene vire energije za daljinsko ogrevanje. Pri obnovi izolacij in posodobitvi toplotnih postaj računamo na črpanje evropskih sredstev, zato je bil obisk za nas izjemnega pomena.

Več o vsebini obiska si lahko preberete na povezavi Evropska komisija na obisku v savinjsko-šaleški regiji.

pexels photo 156913

Zdravstveno ustrezna pitna voda je ključnega pomena za zdravje vsake skupnosti. Pomembno je, da smo vedno pripravljeni na morebitne izredne razmere in ustrezno seznanjeni, na kakšen način bomo v teh primerih obveščeni o potrebnih ukrepih. V Komunalnem podjetju Velenje imamo izdelan načrt ukrepanja in obveščanja uporabnikov v primeru izvajanja ukrepov, omejitev ali prepovedi glede uporabe pitne vode iz javnih vodovodnih sistemov v Šaleški dolini.

Kaj zajema načrt obveščanja uporabnikov pitne vode?

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini zajema nabor sredstev javnega obveščanja, ki bi jih v podjetju uporabili za obveščanje uporabnikov v primeru, ko voda zaradi različnih razlogov ne bi bila varna za uporabo. Naravne nesreče (poplave, potresi, žled, nevihte, suša …), rutinske napake (okvare na cevovodih, napake v delovanju črpalk ali opreme, izpadi električne energije …) in druge nepredvidljive nesreče (razlitje nevarnih snovi v prometnih nesrečah ipd.) lahko vplivajo na kakovost pitne vode. Če bi bile težave neobvladljive in bi pitje vode predstavljalo tveganje za uporabnike, bi v podjetju takoj izvedli obveščanje uporabnikov s pomočjo sredstev javnega obveščanja, ki so navedena v načrtu obveščanja. Uporabniki bi bili obveščeni o potrebnih ukrepih, kot so prepoved pitja vode iz javnega vodovoda, prekuhavanje vode, možnostih nadomestne oskrbe, priporočilo pitja embalirane vode, prepoved pitja vode iz pipe za rizične skupine ipd. Javne ustanove, kot so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele in živilski obrati, bi obvestili tudi osebno.

ZaporaPohrastnik

V ponedeljek, 9. 1. 2023, smo začeli z obnovo dotrajanega magistralnega, primarnega in sekundarnega vodovoda v Florjanu ter obnova cevovoda Fajdiga: razbremenilnik »Puharski most«. Ker so obstoječi cevovodi na določenih mestih težko dostopni in bi rekonstrukcija oziroma gradnja novih cevovodov ogrožala obstoječe objekte in obstoječo infrastrukturo, bomo vse vode namestili pod asfalt. Uredili bomo tudi nove povezave do uporabnikov pitne vode.

Obnova zajema:

  • obnovo cevovoda magistralnega vodovoda DN 350 v dolžini 596 m,
  • obnovo cevovoda primarnega ter sekundarnega vodovoda DN 100 v skupni dolžini 534 m in
  • izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnega cevovoda DN 250,  ki oskrbuje Termoelektrarno Šoštanj z industrijsko vodo, skupne dolžine 534 m.

Od ponedeljka, 9. januarja 2023, do konca aprila bo delna zapora lokalne ceste od Puharskega mosta do Fajdiga v Pohrastniku.

Hkrati vse prebivalce občine Šoštanj obveščamo, da bo v Pohrastniku zaradi del med 9. 1. 2023 in 30. 4. 2023 promet potekal izmenično enosmerno. Glede na samo dolžino) se bo zapora izvajala v šestih fazah, pri čemer bodo posamezne faze razdeljene na etape dolžine največ 80 m. Obnova bo potekala na različnih straneh ceste, zato je s pomočjo faz in etap najlažje zagotoviti čim manjše motnje v prometu. Načrtovana je tudi krajša (tridnevna) popolna zapora odseka. Takrat se bodo dela izvajala predvidoma med vikendom, obvoz pa bo ustrezno označen. O popolni zapori vas bomo pravočasno obvestili.

Po podatkih spletne strani Občine Mozirje poteka promet čez Gorenjski klanec izmenično enosmerno, zato verjamemo, da bo zmanjšan promet preko Lepe Njive.Za dodatne informacije vam je kadarkoli na voljo tudi predstavnik izvajalca Luka Petrak, ki je dosegljiv na mobilni številki 041/888-772.

Prebivalce Šoštanja prosimo za razumevanje in strpno vožnjo.

FlorjanVodovodJanuar2023

Na naslovni fotografiji je Zapora Pohrastnik, sledi fotografija del.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov