Primoz Roser VTV

Poslovno leto 2018 se počasi izteka. V oddaji Dobro jutro na VTV (28. 11. 2018) se je vodja PE Komunala KPV Primož Rošer pogovarjal z voditeljico Andreja Petrovic o varni in nemoteni oskrbi uporabnikov s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne padavinske vode in storitvah pogrebno pokopališke dejavnosti. Naštel je tudi najpomembnejše investicije na področju komunalnih dejavnosti v letu 2018 in načrte za leto 2019. Vabljeni k ogledu prispevka.

 

Pokopalisce Podkraj ponoci

Vabljeni k ogledu prispevka iz oddaje VTV Magazin z dne 17. 11. 2018 o pokopališču Podkraj. Vodja Pogrebno pokopališke dejavnosti v Komunalnem podjetju Velenje Milan Kopušar je v prispevku strnil najpomembnejše investicije na pokopališču, nove pridobitve in načrte za naslednje leto. Hkrati je obiskovalce pokopališč Podkraj in Škale, ki sta v upravljanju KPV, pozval k odstranitvi že uporabljenih nagrobnih sveč tudi po 1. novembru, ko je množičen obisk pokopališč že za nami.

13 KPV fotografije FB

Hladna fronta, ki je konec meseca septembra prešla naše kraje in močno znižala zunanje temperature, je pri prebivalcih v Šaleški dolini spodbudila željo po ogrevanju objekta. Pri tem se je na Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, v samo nekaj dneh obrnilo ogromno uporabnikov direktno ali preko upravnika objekta, z željo po čim hitrejšem zagonu ogrevanja njihovih objektov.

V dneh od 25. 9. 2018 do 4. 10. 2018 je bilo tako opravljenih preko 300 vklopov ogrevanja, 15 praznjenj in preko 60 polnjenj sistemov v posameznih večstanovanjskih objektih po celotni dolini.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov