Pika pije Saleski biser

Prijazno vabljeni, da nas obiščete na prizorišču Pikinega festivala na TRC Jezero v sredo, 20. 9. 2017, med 15. in 17. uro.

Komunalno podjetje Velenje bo z animacijo za otroke in odrasle na prostoru, kjer bodo potekale ustvarjalne delavnice, predstavilo Šaleški biser – okus zdravja in osveščalo o pomenu pitja zadostnih količin zdrave pitne vode.

vrocevod odsek 5

Komunalno podjetje Velenje je po pooblastilu Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj izvajalo strokovni nadzor in inženiring pri izvedbi investicije "Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-CEP, odsek 5" v dolžini 433 metrov. Izvajalec PRO AVTO NOVAK, d. o. o., je z deli zaključil in izpolnil vse svoje pogodbe obveznosti. Vrednost izvedenih del je znašala 86.508,54 EUR brez DDV.

Podpis pogodbe 23.8.2017

Danes je v  prostorih Občine Šoštanj potekal podpis pogodbe za investicijo »Kanalizacija Florjan - veja Mežnar, 2. faza" z izbranim izvajalcem del podjetjem ANTEH, d. o. o., in njegovim podizvajalcem podjetjem Kostmann, d .o. o. Komunalno podjetje Velenje bo izvajalo strokovni nadzor in inženiring nad izvedbo investicije.

Predmet podpisa pogodbe je izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini približno 1100 m.

 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov