DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Pokopalisce Podkraj ponoci

Vabljeni k ogledu prispevka iz oddaje VTV Magazin z dne 17. 11. 2018 o pokopališču Podkraj. Vodja Pogrebno pokopališke dejavnosti v Komunalnem podjetju Velenje Milan Kopušar je v prispevku strnil najpomembnejše investicije na pokopališču, nove pridobitve in načrte za naslednje leto. Hkrati je obiskovalce pokopališč Podkraj in Škale, ki sta v upravljanju KPV, pozval k odstranitvi že uporabljenih nagrobnih sveč tudi po 1. novembru, ko je množičen obisk pokopališč že za nami.

13 KPV fotografije FB

Hladna fronta, ki je konec meseca septembra prešla naše kraje in močno znižala zunanje temperature, je pri prebivalcih v Šaleški dolini spodbudila željo po ogrevanju objekta. Pri tem se je na Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, v samo nekaj dneh obrnilo ogromno uporabnikov direktno ali preko upravnika objekta, z željo po čim hitrejšem zagonu ogrevanja njihovih objektov.

V dneh od 25. 9. 2018 do 4. 10. 2018 je bilo tako opravljenih preko 300 vklopov ogrevanja, 15 praznjenj in preko 60 polnjenj sistemov v posameznih večstanovanjskih objektih po celotni dolini.

Poslovilni prostor

Vabljeni k branju prispevka izpod peresa novinarke Tatjane Podgoršek, ki je sicer objavljen v današnji izdaji tednika Naš čas: 

Na pokopališču Podkraj pri Velenju letos uredili dodatnih približno 175 žarnih grobov in blizu 100 mest za klasični pokop - Prihodnje leto v ospredju ureditev pokopališča v Škalah

Na pokopališčih je že nekaj časa večja gneča kot običajno. To je čas, ko najemniki urejajo grobove pred dnevom spomina na mrtve. »Tudi za upravljavce pokopališča Podkraj in Škale je oktober mesec priprav na 1. november,« pravi Milan Kopušar, vodja pogrebno-pokopališke dejavnosti na Komunalnem podjetju Velenje in nadaljuje: »Vzdrževalno-ureditvena dela sicer potekajo skozi celo leto, v dneh pred praznikom pa še bolj intenzivno. Poznajo se večje aktivnosti najemnikov grobov, saj je s tem povezano večje število odvozov odpadkov, dovažamo pesek, ki si ga lahko sami posujejo okoli grobov, naši zaposleni tudi pomagajo pri raznih opravilih, ki jih najemniki morda sami ne zmorejo.«

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov