Projektiranje, inženiring in nadzor
Služba investicij in razvoja

V okviru Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., deluje Služba investicij in razvoja, kjer se izvajajo vse aktivnosti, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije s področja komunalne infrastrukture in ostalih nizkih gradenj ter vodenje investicij in inženiringa.

Na področju izvajanja del in nalog vam ponujamo naslednje storitve:

 • izdelavo projektne dokumentacije za nizke gradnje (vodovodno, kanalizacijsko, toplovodno omrežje, ceste, zunanje ureditve, ureditve novo predvidenih zazidalnih con, …), ki zajema pripravo tehničnih rešitev, usklajevanje tras s prostorskimi akti, izdelavo idejnih zasnov za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID);
 • izdelavo programov opremljanja;
 • izdelavo varnostnih načrtov;
 • izdelavo načrtov gospodarjenja z gradbenimi odpadki;
 • izdelavo elaboratov začasne prometne ureditve;
 • izdelavo hidrološko - hidravličnih študij;
 • izdelavo elaboratov o zmanjšanju emisij iz gradbišč;
 • izdelavo investicijske dokumentacije (predinvesticijske študije, dokumenti identifikacije investicijskih projektov, investicijski programi, ...);
 • pripravo dokumentacije za pridobitev dodatnih finančnih virov;
 • izvedbo upravnih postopkov za pridobitev gradbenih, uporabnih ter ostalih dovoljenj, vključno s pridobivanjem služnostnih pogodb;
 • izvedbo postopkov javnih naročil;
 • vodenje oz. inženiring nad gradnjo posameznih objektov (tudi FIDIC pogodbe, projekti sofinancirani iz EU sredstev,...);
 • strokovni in finančni nadzor nad gradnjo;
 • izvajanje nalog koordinatorja iz varstva pri delu;
 • geodetske storitve (geodetski posnetki, odmere zemljišč, parcelacije, …).

Projektiranje v CAD programu

Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj so naše temeljne vrednote visoka kakovost storitev, znanje, ustvarjalnost, samoiniciativnost in inovativnost, zanesljivost, spoštovanje dogovorjenih rokov, učinkovitost in prilagodljivost potrebam naročnikov.

Uspešno smo izvedli več projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev (od načrtovanja do same izvedbe), najpomembnejša sta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini v skupni vrednosti 37,3 mio EUR z DDV.

Za vaše ponudbe in povpraševanja smo vam na voljo

 • na sedežu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., Koroška 37/b, 3320 Velenje,
 • na telefonski številki 03 896 11 67
 • ali po elektronski pošti: natasa.sket@kp-velenje.si

Veselimo se poslovanja z Vami!

Vodno zajetje Ljubija

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni