CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

od 1. 2. 2023.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve skladno z veljavno zakonodajo za uporabnike na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. 

Skladno s sprejetim Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cene energentov – ZNUDDVE z uveljavitvijo s 1. 9. 2022 se za začasno obdobje določa obračunavanje in plačevanje DDV po nižji stopnji 9,5 % za dobave od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023.

1. TOPLOTA - variabilni stroški

OPIS STORITVE
Enota mere
Osnovna cena v EUR
DDV - 9,5% v EUR
Skupaj z DDV v EUR
GOSPODINJSKI ODJEM - Ogrevanje prostorov
OGP01 gosp.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MWh
45,85434 4,35616 50,21050
Subvencija občin OGP01 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,26395 -0,31008 -3,57403
OGP02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MWh
45,85434 4,35616 50,21050
Subvencija občin OGP02 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,26395 -0,31008 -3,57403
OGP03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MWh
45,85434 4,35616 50,21050
Subvencija občin OGP03 Ogrevanje prostorov
MWh
-3,26395 -0,31008 -3,57403
Sanitarna topla voda
 
 
 
 
STV01 gosp.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MWh
45,85434 4,35616 50,21050
Subvencija občin STV01 Sanitarna topla voda
MWh
-3,26395 -0,31008 -3,57403
STV02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MWh
45,85434 4,35616 50,21050
Subvencija občin STV02 Sanitarna topla voda
MWh
-3,26395 -0,31008 -3,57403
STV03 gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MWh
45,85434 4,35616 50,210509
Subvencija občin STV03 Sanitarna topla voda
MWh
-3,26395 -0,31008 -3,57403
POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - Ogrevanje prostorov
OGP01 posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MWh
73,05421 6,94015 79,99436
OGP02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MWh
73,05421 6,94015 79,99436
OGP03 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MWh
73,05421 6,94015 79,99436
Sanitarna topla voda
 
 
 
 
STV01 posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MWh
73,05421 6,94015 79,99436
STV02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MWh
73,05421 6,94015 79,99436
STV01 posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MWh
73,05421 6,94015 79,99436
INDUSTRIJSKI ODJEM - Ogrevanje prostorov
OGP01 ind.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW) MWh 73,05421 6,94015 79,99436
OGP02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW) MWh 73,05421 6,94015 79,99436
OGP03 ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW) MWh 73,05421 6,94015 79,99436
Sanitarna topla voda        
STV01 ind.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW) MWh 73,05421 6,94015 79,99436
STV02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW) MWh 73,05421 6,94015 79,99436
STV01 ind.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW) MWh 73,05421 6,94015 79,99436
PRISPEVKI IN DODATKI za odjem
- dodatek k ceni za daljinsko toploto MWh 0,80000 0,0760 0,8760
- prispevek za OVE in SPTE MWh 0,99045 0,0941 1,0845

2. OBRAČUNSKA MOČ - fiksni stroški

OPIS STORITVE
Enota mere
Osnovna cena v EUR
DDV - 9,5 % v EUR
Skupaj z DDV v EUR
GOSPODINJSKI ODJEM Ogrevanje prostorov
 
 
 
 
OGP01 OM gosp.1.podsk. (0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
OGP02 OM gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
OGP03 OM gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
Sanitarna topla voda
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
STV01 OM gosp.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
STV02 OM gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
STV03 OM gosp.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
POSLOVNI IN OSTALI ODJEM Ogrevanje prostorov
 
 
 
 
OGP01 OM posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
OGP02 OM posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
OGP03 OM posl.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
Sanitarna topla voda
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
STV01 OM posl.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
STV02 OM posl.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
STV01 OM posl.3.podsk(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
1.848,26212
175,5849 2.023,84702
INDUSTRIJSKI ODJEM Ogrevanje prostorov
 
 
 
 
OGP01 OM ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
2.885,30209
274,1037 3.159,40579
OGP02 OM ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
2.885,30209
274,1037 3.159,40579
OGP03 OM ind.3.podsk.(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
2.885,30209
274,1037 3.159,40579
Sanitarna topla voda
MW/mes
2.885,30209
274,1037 3.159,40579
STV01 OM ind.1.podsk.(0 < Pobr  ≤ 0,050 MW)
MW/mes
2.885,30209
274,1037 3.159,40579
STV02 OM ind.2.podsk.(0,05 < Pobr  ≤ 0,300 MW)
MW/mes
2.885,30209
274,1037 3.159,40579
STV01 OM ind.3.podsk(Pobr  > 0,300 MW)
MW/mes
2.885,30209
274,1037 3.159,40579

NOVICA: Obračunavanje storitev toplote na distribucijskem sistemu toplote po 1. 1. 2017.

NOVICA: Dvig cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini od 1. 8. 2017 dalje

PDF IKONA   Cenik v .pdf