DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

5

Kljub temu, da se je življenje v času epidemije na mnogih področjih skoraj ustavilo, izvajanje vodne in toplotne oskrbe, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, izvajanje pogrebno pokopališke dejavnosti, priprava pitne vode in nadzor nad kakovostjo pitne vode morajo potekati nemoteno tudi v teh težkih razmerah.

V podjetju smo že vse od pojava koronavirusa aktivno vključeni v aktivnosti za preprečevanje in zamejitev okužbe v Sloveniji. Izvajanje storitev gospodarskih javnih služb, ki so življenjsko pomembne za vse prebivalce Šaleške doline, je velika odgovornost vseh nas, zato vse napore usmerjamo v nemoteno in kakovostno izvajanje vseh naših dejavnosti.

Toplotna postaja

V Komunalnem podjetju Velenje smo že vse od razglasitve epidemije aktivno vključeni v aktivnosti za preprečevanje in zamejitev okužbe v Sloveniji. Tako se je v skladu z ukrepi na državnem in lokalnem nivoju delovni proces izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, ki so življenjsko pomembne za vse prebivalce Šaleške doline, močno spremenil. Zavedamo se odgovornosti in ves napor usmerjamo v nemoteno in kvalitetno izvajanje vseh naših dejavnosti.

Na distribucijskem sistemu toplote in zemeljskega plina so tako na terenu izvajajo vsa nujno potrebna dela za zagotavljanje obratovanja vseh sistemov, ne nujna dela pa so trenutno preložena do nadaljnjega. Kljub zmanjšanim vzdrževalnim ekipam na terenu distribucija poteka normalno.

GH Gorica

Uporabnike obveščamo, da je Mestna občina Velenje z upravljavcem modrih con, Komunalnim podjetjem Velenje, na območju mestne občine Velenje, v primeru težav pri parkiranju v območju modrih con Gorica, omogočilo od torka, 31. marca 2020, dalje do preklica brezplačno parkiranje izključno v 3. etaži garažne hiše Gorica.

Parkiranje v 1. in 2. etaži garažne hiše Gorica je namenjeno izključno stanovalcem in plačnikom dovolilnic. Nadzor nad izvajanjem tega ukrepa bo izvajalo Mestno redarstvo.

Vsi nadaljnji ukrepi bodo prilagojeni položaju v državi in skladni z navodili Vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

merilna naprava

Zaradi zmanjšanega obsega popisa odjema, zaprtja lokalov, poslovnih prostorov, ustanov, šol, zavodov, vrtcev, uporabnike industrijskega in poslovnega odjema naprošamo in pozivamo, da nam porabo za mesec marec 2020 javijo sami, in sicer:

  • na povezavi https://www.kp-velenje.si/index.php/uporabniski-center/javi-porabo,
  • elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
  • telefonski številki 03 896 11 44 in 03 896 11 42.

V primeru dodatnih informacij smo vam na razpolago.

Pokopalisce podkraj vezica

Na območju mestne občine Velenje bomo zaradi nastale zdravstvene situacije ob širjenju koronavirusa omejili izvajanje pogrebnih slovesnosti na pokopališčih.

Pri izvedbi pogrebnih slovesnosti je potrebno upoštevati, da na posameznem pokopališču lahko naenkrat poteka samo ena pogrebna slovesnost; po vsaki pogrebni slovesnosti je potrebno opraviti razkuževanje prostorov, med slovesnostmi mora miniti vsaj ena ura; svojcem pokojnika so na voljo samo prostori posamezne poslovilne vežice, ki se redno prezračuje, kuhinje niso na voljo; poslovilna vežica je lahko odprta največ eno uro pred pogrebno slovesnostjo in pogrebna slovesnost naj se izvaja v ožjem družinskem krogu ter naj traja največ trideset minut.

Če mrliški oglednik izkaže sum, da je pokojnik okužen z novim koronavirusom, pokojnika prevzame izvajalec obvezne gospodarske javne službe Komunalno podjetje Velenje. Na ta način bo zagotovljena sledljivost okuženih pokojnikov ter oseb, ki so bili v stiku s pokojnikom do pokopa.

IMGP0312

Položaju ob izbruhu zelo nalezljivega koronavirusa se tudi v pogrebni službi Komunalnega podjetja Velenje sproti prilagajamo in sprejemamo ukrepe za ublažitev širitve. V tem smislu dodajamo tudi nekaj priporočil za svojce in tudi druge, ki so udeleženi pri pogrebih.

  • Priporoča se, da je v mrliški vežici največ do 5 ljudi naenkrat.
  • Da se čas slovesa od pokojnika, ko je ta v mrliški vežici, skrajša na največ 3 ure.
  • Sama pogrebna svečanost se izvede v ožjem krogu svojcev.
  • Pri izreku sožalja svojcem se vzdržimo rokovanja in objemanja.
  • Če je predvidena častna straža, naj se zmanjša število ljudi, predvidenih za stražo, ter zmanjša tudi čas izvajanja častne straže v vežici na največ dve uri pred izvedbo pogrebne slovesnosti.
  • Če je mogoče, naj častna straža stoji zunaj neposredno pred vhodom v določeno vežico, ne v sami vežici.

Ob teh priporočilih seveda svetujemo tudi upoštevanje vseh ostalih splošnih priporočil, tako da vsi skupaj po svojih močeh pripomoremo k temu, da zajezimo širjenje virusa. Zavedamo se, da so ukrepi in omejitve neprijetni, a so žal v trenutnem položaju nujni.

Pogrebno pokopališka služba

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov