DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

20221108 122827 prava

Danes so na gradbišču Doma za varstvo odraslih Velenje položili temeljni kamen za projekt Rekonstrukcija in prizidava Doma za varstvo odraslih Velenje. Temeljni kamen so položili podžupanja Mestne občine Velenje Darinka Mravljak, predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Klemen Jerinc, predstavnik podjetja Strabag Danijel Milek in direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Krajnc.

Na slovesnosti so poudarili velik pomen projekta rekonstrukcije in dozidave doma za varstvo odraslih za lokalno skupnost, ki je nujno potreben, saj nekdanji dom ni več izpolnjeval vseh standardov. Z uresničitvijo projekta bo omogočena boljša in kakovostnejša oskrba in večja varnost tistih, ki v domu bivajo, hkrati pa bo dom za varstvo odraslih s tem končno lahko uresničeval vse norme in standarde celodnevnega varstva in pri nastanitvenih kapacitetah institucionalnega varstva.

Komunalnemu podjetju Velenje je bilo s strani deležnikov zaupano vodenje in koordiniranje projekta. Ocenjena vrednost projekta, katerega glavni cilj je zagotoviti kakovostno in sodobno bivanje starostnikov v domačem okolju v skladu s standardi in normativi, znaša 14,5 milijona evrov.

KPV PogrebnaSluzba obvestilo 2022 spremenjen prometni režim

Zaradi zelo povečanega obiska pokopališč v prihodnjih dneh bomo spremenili režim vožnje z brezplačnim mestnim avtobusom Lokalc. V prazničnih dneh, v ponedeljek, 31. oktobra, in v torek, 1. novembra, bomo omogočili vožnjo z Lokalcem do pokopališča v Podkraju vsakih 30 minut. V bližini pokopališč v Podkraju in Škalah bo v tem času urejen enosmeren promet.

Bliža se dan spomina na mrtve, ko se spomnimo tistih, ki jih ni več med nami. Zaradi zelo povečanega obiska pokopališč bomo v teh dneh spremenili režim vožnje z brezplačnim mestnim avtobusom Lokalc ter tako našim občankam in občanom omogočili dostop do pokopališča v Podkraju tudi v prazničnih dneh, v ponedeljek, 31. oktobra, in v torek, 1. novembra 2022.

Ta dva dneva bo Lokalc med 7. in 18. uro vsakih 30 minut odpeljal z Avtobusnega postajališča Velenje na Gorico, v Šalek, do postaj na Tomšičevi cesti in pri Tržnici ter proti postajališču Rudarski dom (stari kino). V krožišču bo Lokalc obrnil in pot nadaljeval proti železniški postaji (in ne proti mestnemu stadionu) ter po Partizanski cesti proti Podkraju.

Ker bo v teh dneh promet mimo pokopališča v Podkraju potekal enosmerno, bo Lokalc vozil čez Lokovico in po Partizanski cesti nazaj proti mestu. Ustavil bo na postajališčih pri Cvetličarni Iris ter pri Vili Bianci in se vrnil na Avtobusno postajališče Velenje.

V bližini pokopališč v Podkraju in Škalah bo veljal spremenjen prometni režim od 31. oktobra od 6. ure do 1. novembra do 20. ure.

V Podkraju bo omogočen le enosmeren promet po Pokopališki cesti. Začetek enosmernega prometa bo veljal od mosta – križišča pri odcepu za Cesto Janka Vrabiča mimo pokopališča do križišča Veliki vrh oz. Podgorje.

V okviru začasne prometne ureditve je tudi na območju pokopališča Škale predviden enosmeren promet od odcepa za pokopališče na škalskem klancu, mimo pokopališča, ter nato po celotni cesti do križišča z državno cesto pri Tašlerju.

Pokopališče Podkraj iz zraka

V Komunalnem podjetju Velenje poleg izvajanja komunalnih dejavnosti upravljamo tudi dve pokopališči, in sicer pokopališče Škale, kjer je okoli 450 grobnih mest, in centralno pokopališče v Podkraju, kjer je okoli 4850 grobnih mest. Pogrebno pokopališka dejavnost je ena izmed dejavnosti PE Komunala, v kateri izvajajo javne gospodarske službe varstva okolja, kot je vodna oskrba ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Dejavnosti izvajamo skladno z veljavno zakonodajo in s pooblastilom občin lastnic podjetja.

Pokopališka dejavnost zajema skrb za upravljanje pokopališč, pogrebna dejavnost pa je tržna dejavnost. Poleg rednega vzdrževanja pokopališč in načrtovanja investicij, je osrednja naloga pokopališke dejavnosti iskanje zadostnih pokopnih površin za pokojne. Na pokopališču Škale nimamo težav s prostimi grobnimi mesti, saj smo ravno v lanskem letu zaključili z razširitvijo pokopališča in s tem pridobili 120 novih prostih grobnih mest, kar nam po statističnih podatkih zadostuje za približno štirideset let. V sklopu II. faza razširitve pokopališča Škale smo pridobili 40 klasičnih grobnih mest, 60 žarnih grobnih mest in 40 žarnih niš v žarnem zidu. Uredili smo tudi manjši prostor za raztros pepela.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov