DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

IMG 20220525 123327

Izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je v dneh od 30. 5. 2022 do 3. 6. 2022 uspešno zaključil nujna vzdrževalna dela na magistralnem cevovodu. V sklopu del je bilo saniranih 2 x 12 metrov magistralnega cevovoda DN 450, obnovljena izolacija cevovoda ter kineta pod lokalno cesto LC 450191 Klasirnica – Jezero. Zaradi izvedbe del je bila izvedena popolna zapora ceste LC 450191 Klasirnica – Jezero, ki bo umaknjena predčasno, in sicer 3. 6. 2022 predvidoma okoli 12 ure.

Dobava toplote uporabnikom na območju mestne občine Velenje v tem času ni bila motena.

Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje v času izvajanja del.

Deratizacija parafinske vabe

V obdobju od 4. 4. do vključno 16. 5. 2022 je na območju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki potekala redna spomladanska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti.

Deratizacijo je izvajala Služba za tehnologije in nadzor Komunalnega podjetja Velenje. V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06, 49/20) so se postavljale parafinske vabe za zatiranje glodavcev. Vabe so bile nastavljene v 903 kanalizacijske jaške, v 126 jaškov na omrežju daljinskega ogrevanja in v 68 toplotnih postaj. Skupno je bilo položenih 3291 vab. Gostota postavljenih vab preprečuje razmnoževanje glodavcev na komunalnih sistemih v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Kljub rednim deratizacijam se problemi s podganami še vedno lahko pojavljajo, saj se v kanalizacijskem sistemu prepogosto znajdejo raznovrstni odpadki (hrana, odpadna olja..). Uporabnikom priporočamo, da v straniščno školjko ne mečejo odpadkov, saj so le-ti v kanalizacijskem sistemu vir hrane za različne glodavce. Ti odpadki tudi predstavljajo čedalje večje breme v naših kanalizacijskih sistemih, kar močno vpliva na njihovo delovanje in povzroča škodo v kanalizacijskih sistemih in čistilnih napravah. V straniščno školjko sodijo le tri stvari: človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.

Svetujemo tudi, da uporabniki sami poskrbijo, da v okolici njihovih domov ne bo odpadne hrane ali primernih pribežališč in skrivališč za podgane. Podgane so prenašalci številnih nalezljivih bolezni in s skupnimi močni lahko preprečimo njihovo širjenje.

03 vodovodno omrezje

Na spletni strani podjetja si lahko v zavihkih poslovnih enot Komunala in Energetika ogledate virtualno predstavitev pomembnejših objektov in naprav. S klikom na povezavo se lahko virtualno sprehodite po objektih PE Komunala (naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh, Čujež, Mazej in zajetje Ljubija) in objektih PE Energetika (ogled centralno energetske postaje in črpališča). Gre za objekte primarnega pomena za izvajanje naših osnovnih dejavnosti oskrbe s pitno vodo in oskrbe s toplotno energijo v Šaleki dolini. Vabljeni k ogledu!

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov