DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

IMG 334cd40fecfe38681d9d7f56fcd8d283 V

Zavodnje, 27. 9. 2019
Danes ob 11. uri je bila pri čistilni napravi domačije Ročnik v Zavodnjah v občini Šoštanj krajša slovesnost ob otvoritvi kanalizacije v Zavodnjah. Zbrane na slovesnosti je nagovoril župan Občine Šoštanj Darko Menih in predsednik KS Zavodnje Milan Rogelšek. Komunalno podjetje Velenje je pripravilo projekt, nadziralo gradnjo, na današnji slovesnosti pa nam je bila nova komunalna infrastruktura predana v upravljanje.

slika 2

V sodelovanju s PGD Velenje smo v torek, 24. 9. 2019, na Centralni čistilni napravi v Šoštanju izvedli taktično gasilsko vajo za primer razlitja nevarne snovi, in sicer železovega(III) klorida (FeCl3). Namen nenapovedane vaje je bil preveriti ukrepanje zaposlenih ob izrednem dogodku, dostopnost intervencijskih vozil in preveriti primernost lovilnega območja v pimeru razlitja železovega triklorida. Vsi zaposleni so ravnali skladno s predpisi in navodili, ki predpisujejo ravnanje zaposlenih v primeru izrednih razmer. 

20190925 081455

V Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., v teh dneh poteka obdobno teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter nevarnih snovi. Splošni cilji izvedbe usposabljanja so dvig varnostne kulture, zdravi in nepoškodovani delavci na delovnih mestih. V dvodnevnem izobraževalnem programu se bo usposabljanja udeležilo 112 zaposlenih.

20190923 075114

V ponedeljek, 23. 9. 2019, v jutranjem času smo v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Velenje v Komunalnem podjetju Velenje izvedli dve preventivni evakuacijski vaji. Prva je potekala na lokaciji poslovnih enot Energetike in Komunale na Koroški cesti 3 a, druga na lokaciji upravne stavbe podjetja na Koroški cesti 37 b. Obe vaji sta odlično uspeli. Zaposleni so ravnali skladno z internimi pravnimi akti, požarnim redom, evakuacijskim načrtom in požarnim načrtom. Po zboru zaposlenih na zbirnem mestu so bile izvedene delne analize poteka vaj, nato pa je sledil prikaz gašenja z ročnimi gasilniki. 

20190921 093054

Velenje, 20. in 21. september 2019

Konec preteklega tedna je Komunalno podjetje Velenje v sklopu prireditev, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje ob 60-letnici mesta Velenje, na Titovem trgu postavilo prenosni pitnik s Šaleškim biserom, na stojnici pa smo obiskovalce spodbujali k pitju vode iz pipe in pitnikov. Obiskovalcem, ki so se ustavili pri stojnici in poklepetali z nami o vodi, smo podarjali steklene vrče, steklenice in bidone, vse opremljene z logotipom Šaleški biser – okus zdravja. Prav tako so si obiskovalci lahko natočili vodo iz pitnika v biološko razgradljive kozarce za enkratno uporabo, vse z namenom, da tem bolj zmanjšamo uporabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

20190920 125916 kopija

Danes, 20. 9. 2019, smo v prostorih poslovne enota Energetika v Komunalnem podjetju Velenje sprejeli gosta iz Občine Plevlje, Črna Gora, in sicer podpredsednika občine Mervana Avdovića in svetovalca Direkcije za gradnje in investicije Jasmina Čelebića. Spremljal ju je Darko Lihteneker, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov