DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je na januarski seji sveta ustanoviteljev (27. 1. 2023) predstavnike lokalne skupnosti seznanilo s povišanjem nakupne cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj, ki je s 1. 12. 2022 dvignila ceno za 15,3 %. Po pogajanjih s predstavniki Holdinga Slovenske elektrarne, ki smo jih imeli v preteklem tednu, so napovedali dodaten dvig povprečne nakupne cene toplote s 1. 2. 2023 za 11,7 %. Spomnimo, da so v TEŠ že s 1. 6. 2022 uveljavili povišanje cene toplotne energije za 40,7 %, ki pa je Komunalno podjetje Velenje ni uveljavilo v celoti in obremenilo končnih uporabnikov, pač pa so del stroškov krile občine ustanoviteljice.

Poleg dviga cene na strani Termoelektrarne Šoštanj in naraščajočih cen emisijskih kuponov so pritisk na dvig cene povečevale manjše prodane količine toplote v obdobju tople jeseni in začetka zime ter močno povišani stroški električne energije, zato je dvig cene ogrevanja za uporabnike v Šaleški dolini neizogiben.

Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote s strani TEŠ, ki znaša 51,38 €/MWh (brez DDV), je svet ustanoviteljev sklenil, da novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike Šaleške doline s 1. 2. 2023 znaša 73,05421 €/MWh (brez DDV). Trenutna veljavna cena je 45,85434 €/MWh (brez DDV). Dvig variabilne cene toplote za 59,3 % predstavlja dvig stroška toplote gospodinjskega odjemalca na računu za 48 %.

Ker se lokalne skupnosti zavedamo, da vsakršen dvig cene najbolj ranljivim skupinam predstavlja veliko težavo, smo pristopili k pospešenemu iskanju optimalnih rešitev pomoči. Želimo vzpostaviti sistem, po katerem bodo do dodatne denarne pomoči upravičeni socialno najbolj ogroženi prebivalci Šaleške doline. Zato bosta lokalni skupnosti 400 tisoč evrov letno kot dodatno pomoč namenile najbolj ranljivim skupinam, kar bo posameznemu odjemalcu omililo strošek dviga ogrevanja v višini tudi do 70 %. O podrobnostih dodatne pomoči bomo naknadno obveščali. To pomeni, da mestna  občina Velenje s 1. 2. 2023 ukinja subvencijo, ker bo vzpostavljen nov sistem pomoči, po katerem bodo do dodatne denarne pomoči za toplotno energijo upravičeni socialno najbolj ogroženi prebivalci Šaleške doline. Odločitev o spremembi sistema subvencij je bila sprejeta na seji Sveta ustanoviteljev KPV, dne 27. 1. 2023.  V pripravi je Pravilnik, ki bo obravnavan na naslednji seji Občinskega sveta MOV še ta mesec. Pravilnik bo določal vse podrobnosti nove pomoči.

Sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je še vedno med cenovno najugodnejšimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji. Vlada RS je 24. 1. 2023 izdala Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, iz katere izhaja omejitev variabilnega dela cene toplote za gospodinjske odjemalce (individualne in skupno odjemno mesto), ki za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023, znaša 98,70 €/MWh. Šaleška dolina je kljub dvigu variabilnega dela cene toplote še vedno pod mejo, ki jo Uredba določa.

Šaleška dolina je pred izjemno pomembnim obdobjem prestrukturiranja po koncu izkopavanja premoga, zato pripravljamo preobrazbo Sistema daljinskega ogrevanja, ki bo v prihodnosti popolnoma neodvisen od premoga. To pomeni, da bo cena za končne uporabnike v prihodnosti pod bistveno manjšim vplivom nakupa emisijskih kuponov, hkrati pa bodo izgube v sistemu zaradi obnove precej manjše.

OgrevanjeJanuar2023

V Šaleški dolini se kljub težavam pri izkopu premoga in premostitvenem ogrevanju s pomočjo plinsko-parnih turbin na strani Termoelektrarne Šoštanj ter ustvarjanju rezerve na deponiji Premogovnika Velenje, ki je nastala kot prva faza načrta izrednih razmer oskrbe s plinom na podlagi Vlade Republike Slovenije, zaradi ogroženosti na področju proizvodnje električne energije, zaenkrat še ogrevamo najceneje. Agencija za energijo objavlja mesečne analize cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja. Glede na analizo Agencije, ki zajema povprečne maloprodajne cene toplote v tekočem mesecu v osmih izbranih slovenskih mestih iz sistemov daljinskega ogrevanja, se decembra najceneje ogrevamo v Velenju, kjer je cena MWh toplote 79,55 evra, najdražje pa v Trbovljah, kjer za megavatno uro občani plačujejo kar trikrat več, in sicer 238,89 evra.

Stroški oskrbe s toploto v Šaleški dolini v EUR za značilnega odjemalca večstanovanjske stavbe (s prispevki, dodatki in DDV), in sicer za večstanovanjski objekt, 2,5 sobno stanovanje, specifična poraba toplote 0,090 MWh/m2/leto, kvadratura ogrevanih prostorov 69 m2, letna poraba uporabnika 6,21 MWh, obračunska moč toplotne postaje 210,00 KW, število uporabnikov v objektu 30, pripadajoča obračunska moč uporabnika 7,00 kW, so:

obstoječi strošek na položnico 75,97 € / z DDV (podatek enak podatku Agencije).

Glede na vsesplošno draginjo in napoved dviga cene toplote, ki jo kupujemo od Termoelektrarne Šoštanj, bo dvig cene ogrevanja tudi v Šaleški dolini neizogiben. Pogovori in usklajevanja o odstotku dviga so v teku.

EK3

V Komunalnem podjetju Velenje smo obisk Evropske Komisije in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Šaleški dolini ob potrditvi Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 izkoristili za predstavitev našega ključnega projekta: Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja do leta 2030.  

Direktor, mag. Gašper Škarja, je poudaril izjemen pomen rezervnega načrta ogrevanja Šaleške doline. Z našim daljinskim sistemom trenutno s toplotno energijo oskrbujemo skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov, pri čemer smo povsem odvisni od Termoelektrarne Šoštanj.

Prvi koraki na poti k preobrazbi so: obnova izolacij in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitve toplotnih postaj in energetska sanacija stavb. Že samo ti trije koraki bi pomenili 2.680 t manj izpustov CO2 in za 2.243 t manj porabljenega premoga. Šele po tem bomo lahko vpeljali 100-odstotno zelene vire energije za daljinsko ogrevanje. Pri obnovi izolacij in posodobitvi toplotnih postaj računamo na črpanje evropskih sredstev, zato je bil obisk za nas izjemnega pomena.

Več o vsebini obiska si lahko preberete na povezavi Evropska komisija na obisku v savinjsko-šaleški regiji.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni