DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Centralna čistilna naprava Šaleške doline

Komunalno podjetje Velenje sodeluje v izobraževalnem programu za pridobitev dodatne kvalifikacije »Vzdrževalec/vzdrževalka čistilnih naprav«, ki ga sicer organizira in vodi Javno podjetje CČN Domžale – Kamnik. Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti in utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav. Prav tako je primerna tudi za zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu. Komunalno podjetje Velenje bo v program usposabljanja, ki bo potekalo interaktivno v obliki predavanj in praktičnih prikazov v laboratoriju, napravah ter objektih čistilne naprave, vključilo sodelavca. V sklopu izobraževanja bomo na Centralni čistilni napravi Šaleške doline za udeležence izvedli modul »Vzorčenje in osnovne analize« odpadnih vod.

pexels photo 355288

V trenutku, ko odpremo pipo in priteče pitna voda, nastaja odpadna voda kot produkt njene uporabe in našega načina življenja ter delovanja. Odpadnih voda je več vrst in glede na izvor v splošnem govorimo o komunalni, industrijski in padavinski odpadni vodi.

Komunalna odpadna voda ni zgolj voda iz gospodinjstev, torej tista, ki nastaja v naših bivalnih okoljih zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih, ampak nastaja tudi v okoljih, kjer delamo, se učimo, družimo ali se znajdemo po sili razmer. V okoljih, kjer delamo, nastaja industrijska odpadna voda kot rezultat industrijskih in drugih podobnih procesov ter tudi opravljanja kmetijske dejavnosti. Padavinska odpadna voda pa nastaja kot posledica padavin in onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin v vodootoke ali se odvaja v javno kanalizacijo.

VTV 23.10.2019 Kopusar

Vabljeni k ogledu prispevka iz oddaje Dobro jutro (VTV) z dne 23. 10. 2019. Voditeljica Andreja Petrovič se je pogovarjala z vodjo pogrebno-pokopališke dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje Milanom Kopušarjem. Komunalno podjetje Velenje je upravljavec pokopališč Podkraj in Škale, v pogrebno-pokopališki službi KPV pa skrbimo za urejenost in vzdrževanje pokopališč ter investicije, izvajamo pogrebne storitve ter vodimo vse potrebne aktivnosti za doseganje zakonskih normativov s tega področja. Na pokopališču Podkraj je urejeno 24-urno dežurstvo vse dni v tednu. Kaj smo v letu 2019 na področju te dejavnosti postorili in kaj še nameravamo, kakšni so trendi pri pokopih, kaj vse zajemajo storitve naše pogrebne službe, kako kaže z razširitvijo pokopališča Podkraj in kdaj bo tudi v Škalah možen raztros pepela ali pokop v žarnem zidu, boste izvedeli v prispevku.

Konovska cesta

V ponedeljek, 14. 10. 2019, smo v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z obnovo kanalizacije od RJ 573 do RJ 572 v dolžini 46 metrov na Konovski cesti in kanalizacije od RJ 146 do RJ 149 v dolžini 81 metrov ter jaškov na Prešernovi cesti v Velenju. Investitorke obnove so bile občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Dela je izvajalo podjetje Gradnje Polak, Gabrijel Polak s. p. iz Šentjurja, vrednost izvedenih del znaša 37.716,80 evra brez DDV.

Oba cevovoda, tako na Konovski kot Prešernovi cesti, sta bila obnovljena s preplastitvijo obstoječe cevi z oblogo iz umetnih smol. Zaradi globine obstoječe netesne betonske cevi, ki poteka ob in v kategorizirani Konovski cesti, ter zaradi globine obstoječe kanalizacije, ki poteka preko parkirišč in dovoznih poti do stanovanjskih objektov na Prešernovi cesti, je bila obnova s poliesterskim vložkom primernejša in cenejša od klasične gradbene obnove z izkopom obstoječih cevi in vgradnjo novih. Na Prešernovi cesti smo sočasno s sanacijo kanala obnovili tudi notranjost treh jaškov z obstojnimi masami, ki zagotavljajo dolgotrajno trdnost in vodotesnost.

IMGP0312

V današnji številki tednika Naš čas je objavljen prispevek Tatjane Podgoršek z naslovom "Pokopališča urejajo vse leto, v teh dneh le bolj pospešeno", ki ga v celoti objavljamo tudi na spletni strani. Vabljeni k branju. 

Za vlaganja v ureditev pokopališč Podkraj in Škale letos več kot 200 tisoč evrov – Pohvale za urejenost – Nov portal na pokopališču Podkraj

V teh dneh je gneča na pokopališčih velja kot običajno. Ljudje urejajo grobove in njihovo okolico, dela ne manjka tudi upravljalcem pokopališč. »«Gneča na pokopališču pomeni za nas več dela, saj je odpadkov več kot običajno, tudi več drugih opravil, potrebnih je več zaposlenih. Trudimo se, da sta pokopališči Podkraj in Škale, ki ju upravljamo pokopališče Šmartno ni v njihovi pristojnosti), urejeni. To dokazujejo številne pohvale ljudi, ki prihajajo sem od drugod, pa tudi naši občani nam to priznavajo,« pravi vodja Pogrebno - pokopališče dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje Milan Kopušar.

VodniDnevi 2019

V dneh 17. in 18. oktober 2019 je v Portorožu potekal simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2019, ki ga organizira Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV). Častni pokrovitelj tokratnega jubilejnega 25. simpozija je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na simpoziju se že četrt stoletja srečujejo številni strokovnjaki, ki s svojimi predstavitvami in aktivnim sodelovanjem prispevajo k izmenjavi znanja in izkušenj na celotnem področju upravljanja voda. Letošnja osrednja nit simpozija je bila, kako je Slovenija na področju upravljanja voda v preteklem obdobju napredovala in kako vidimo vlogo njenih strokovnjakov v prihodnosti.

Poslanstvo SDZV je namreč razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda, zato so njegove glavne naloge spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo. Delovanje društva pa stremi k izboljšanju upravljanja in učinkovitejši zaščiti voda ter vodnih teles.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov