DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

GH Zdravstveni dom

V zgornji etaži garažne hiše Zdravstveni dom je v teku sanacija betonske plošče na parkirišču, saj prihaja do zatekanja meteorne vode v spodnjo etažo. Dela se bodo izvajala predvidoma do petka, 20. maja. Zaradi predvidenih del je v torek zvečer izvajalec del začel z zapiranjem zgornje etaže parkirišč.

Uporabnike prosimo, da v času sanacije za parkiranje uporabljajo spodnjo etažo garažne hiše. Zahvaljujemo se za razumevanje. 

GH Gorica iz zraka Nas cas

GARAŽNI PROSTORI V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU GORICA

Uporabnike garažne hiše v poslovno stanovanjskem objektu Gorica obveščamo, da se v ponedeljek, 2. maja 2022, začne redno letno čiščenje garažnih prostorov.

S čiščenjem bomo začeli v ponedeljek, 2. maja 2022, ob 7. uri, v I. etaži garažne hiše, zato prosimo uporabnike, da svoje avtomobile tega dne parkirajo v II. in III. etaži.

V torek, 3. maja 2022, od 7. ure dalje bomo čistili II. etažo, avtomobili naj bodo takrat parkirani v I. in III. etaži. V I. etaži naj bodo parkirani avtomobili najemnikov stanovanj v stanovanjskem objektu Gorica, ki imajo k stanovanju pripadajoča parkirna mesta, ostali uporabniki parkirajte avtomobile v III. etaži.

V sredo, 4. maja 2022, od 7. ure dalje bomo čistili III. etažo, zato avtomobile takrat parkirajte v I. in II. etaži. V I. etaži naj bodo parkirani avtomobili najemnikov stanovanj v stanovanjskem objektu Gorica, ki imajo k stanovanju pripadajoča parkirna mesta, ostali uporabniki parkirajte avtomobile v II. etaži.

Solarno polje

Včeraj, tj. 6. aprila 2022, so predstavniki lokalnih skupnosti in Komunalnega podjetja Velenje obiskali podjetje SOLID SOLAR ENERGY SYSTEMS GMBH v avstrijskem Gradcu. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki v podjetju in lokalnih skupnostih potekajo v sklopu načrtovane preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

V sklopu obiska so si ogledali testno polje različnih sončnih kolektorjev skupne toplotne moči 5.4 MW, ki se razprostirajo na 7750 m2 površine na območju toplarne Gradec. Izraba sončne toplote/energije je vključena v sistem daljinskega ogrevanja mesta Gradec in okoliških vasi, cilj integracije sončne energije v sistem daljinskega ogrevanja pa je zmanjšanje emisij CO2 v ozračje.

Namen tovrstnih obiskov je spoznavanje primerov dobrih praks v naši neposredni soseščini. Sončna toplarna v Gradcu zagotovo sodi mednje. Z implementacijo projekta uporabe sončne toplote za namen daljinskega ogrevanja sta tako mesto kot distributer toplotne energije Energie Steiermark udejanjila napore, da bi bila oskrba s toplotno energijo bolj zelena in trajnostna. V načrtu imajo še nadaljnje večanje deleža sončne energije za namene daljinskega ogrevanja Gradca v prihodnje.

Tudi v Šaleški dolini je pred nami preobrazba sistema daljinskega ogrevanja za zagotavljanje stabilne, stroškovno učinkovite in trajnostne oskrbe s toploto tudi v prihodnje. Zaradi velikosti in kompleksnosti daljinskega sistema bo preobrazba potekala vsaj 15 let. Prizadevamo si za sistem ogrevanja z razpršenimi viri. Tako bomo izkoriščali naravne danosti našega okolja, hkrati pa bomo zmanjšali odvisnost od enega energenta (ali ene gospodarske družbe) in tako zmanjšali tveganja in zagotovili stabilno oskrbo. Cilji preobrazbe so: zanesljiva oskrba s toploto iz obnovljivih virov energije, zmanjšanje oziroma izničenje izpustov toplogrednih plinov, varen in neodvisen vir energije, dostopne cene elektrike in ogrevanja za vse prebivalce Šaleške doline in s tem preprečevanje oz. omejevanje energetske revščine.

 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov