DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Bratov Mravljakov

Na območju mestne občine Velenje v teh dneh potekajo številna dela. Gradimo vodovod, obnavljamo javno kanalizacijsko omrežje in toplotno infrastrukturo ter saniramo javne površine.

Na zgrajen vodovod v Spodnji Črnovi se že opravljajo priklopi hiš. Predvidoma prihodnji teden bomo nadaljevali z izgradnjo vodovoda iz Prelske proti Krofliču, odcep Petelinjek. V okviru investicije je predvidena izgradnja 787 metrov cevovoda ter dveh hišnih priključkov v dolžini 251 metrov. Z investicijo želimo zagotoviti oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega cevovoda ter priključitev dodatnih objektov s prebivalci, ki ležijo ob trasi načrtovanega vodovoda. Krajani se sedaj oskrbujejo z lastnimi vodovodi. Glavni namen izgradnje je zagotavljanje enakomerne razvitost vseh predelov v občini ter povečanje standarda in zadovoljstva vseh krajanov, tudi tistih, ki živijo na obrobju mesta.

Vodohran VG

V petek, 17. junija 2022, bo ob 17. uri pri kmetiji Lesjak (Črnova 6, po domače 'Podklumberžan') namenu predan vodovod v skupni dolžini več kot 3.800 metrov, s katerim bo zagotovljena nemotena oskrba z vodo iz javnega vodovoda za 17 gospodinjstev. Tako bo zagotovljena pitna voda gospodinjstvom na območju, kjer so se doslej oskrbovali iz lastnih zajetij.

Mestna občina Velenje posebno pozornost namenja tudi zagotavljanju kakovostne oskrbe s pitno vodo ter primerne kanalizacijske infrastrukture za vse občane, tudi za tiste, ki ne živijo v samem središču mesta.

Prav s tem namenom izvajajo številne projekte, ki krajanom Vinske Gore dvigujejo kakovost življenja. V prihodnjem letu je predvidena izgradnja dela vodovoda iz Prelske proti Krofliču (na Petelinjek). Z investicijo želijo zagotoviti oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega cevovoda ter priključitev dodatnih objektov s prebivalci, ki ležijo ob trasi načrtovanega vodovoda.

Prijazno vabljeni, da skupaj obeležimo pomembno pridobitev v Vinski Gori.

(povzeto po sporočilu za javnost Službe za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje)

Zelena transformacija 2035 Končni cilj

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik) je po pooblastilu  Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, št. 3542-0004/2021 z dne 28. 6. 2021, in Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, št. 354-52/2021 z dne 28. 6. 2021, na svoji spletni strani dne 24. 9. 2021 v skladu s 64. členom ZJN-3  objavilo Povabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje v strokovnem dialogu za izvedbo projekta »Zelena transformacija Komunalnega podjetja Velenje: prehod daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v kombinaciji v VN elektrodnima kotloma« z namenom priprave ustrezne razpisne dokumentacije za izvedbo navedenega projekta.

Do roka, navedenega v povabilu, to je do vključno 8. 11. 2021, so prijave oziroma vloge za  strokovni dialog podali naslednji zainteresirani gospodarski subjekti:

  • Esotech, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
  • Interenergo, d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
  • Resalta, d. o. o., Šlandrova ulica 4b, 1231 Ljubljana - Črnuče in
  • Konzorcij C&G, d. o. o., Riharjeva ulica 38, 1000  Ljubljana in Sipro inženiring, d. o. o., Cesta krških žrtev 135 c, 8270 Krško.

Naročnik je z vsakim posameznim zainteresiranim gospodarskim subjektom v obdobju od 6. 12. 2021 do 8. 12. 2021 izvedel strokovni dialog preko videokonference iz razloga sprejetih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni Covid-19. Na sestankih je naročnik dodatno predstavil podrobnejše informacije glede projekta in vodil konstruktivno razpravo z gospodarskimi subjekti  v zvezi z njihovim videnjem in rešitvami za izvedbo projekta. O izvedenih strokovnih dialogih je naročnik vodil zapisnike.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov