DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

IMG 3291

Sredi meseca septembra (14. 9. 2019) smo v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z obnovo magistralnega vodovoda na Partizanski cesti v Velenju. Investitorke obnove obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda na območju Pesja pri Velenju so občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Dela je izvajalo podjetje Vilkograd, nizke gradnje d. o. o., iz Šentjurja, vrednost izvedenih del pa znaša 146.545,50 evra brez DDV.

IMG 3092

Konec meseca septembra (21. 9. 2019) smo v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z deli na projektu »Kanalizacija Šmartno ob Paki – območje 1«. Investitorke projekta odvajanja odpadnih voda na omenjenem območju so občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Dela je izvajalo podjetje Franc Sovič s. p., vrednost izvedenih del znaša 115.665,75 evra brez DDV. Zdaj tečejo postopki pridobivanja uporabnega dovoljenja. Projektna dokumentacija za investicijo je bila v celoti izdelana v Komunalnem podjetju Velenje, prav tako smo vršili tudi nadzor nad gradnjo. Skupna dolžina nove kanalizacije znaša 675,7 metra, na omenjeno kanalizacijo pa je bilo na novo priključenih še 11 kanalizacijskih priključkov v skupni dolžini 302,9 metra.

IMG 334cd40fecfe38681d9d7f56fcd8d283 V

Zavodnje, 27. 9. 2019
Danes ob 11. uri je bila pri čistilni napravi domačije Ročnik v Zavodnjah v občini Šoštanj krajša slovesnost ob otvoritvi kanalizacije v Zavodnjah. Zbrane na slovesnosti je nagovoril župan Občine Šoštanj Darko Menih in predsednik KS Zavodnje Milan Rogelšek. Komunalno podjetje Velenje je pripravilo projekt, nadziralo gradnjo, na današnji slovesnosti pa nam je bila nova komunalna infrastruktura predana v upravljanje.

20190925 081455

V Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., v teh dneh poteka obdobno teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter nevarnih snovi. Splošni cilji izvedbe usposabljanja so dvig varnostne kulture, zdravi in nepoškodovani delavci na delovnih mestih. V dvodnevnem izobraževalnem programu se bo usposabljanja udeležilo 112 zaposlenih.

slika 2

V sodelovanju s PGD Velenje smo v torek, 24. 9. 2019, na Centralni čistilni napravi v Šoštanju izvedli taktično gasilsko vajo za primer razlitja nevarne snovi, in sicer železovega(III) klorida (FeCl3). Namen nenapovedane vaje je bil preveriti ukrepanje zaposlenih ob izrednem dogodku, dostopnost intervencijskih vozil in preveriti primernost lovilnega območja v pimeru razlitja železovega triklorida. Vsi zaposleni so ravnali skladno s predpisi in navodili, ki predpisujejo ravnanje zaposlenih v primeru izrednih razmer. 

20190921 093054

Velenje, 20. in 21. september 2019

Konec preteklega tedna je Komunalno podjetje Velenje v sklopu prireditev, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje ob 60-letnici mesta Velenje, na Titovem trgu postavilo prenosni pitnik s Šaleškim biserom, na stojnici pa smo obiskovalce spodbujali k pitju vode iz pipe in pitnikov. Obiskovalcem, ki so se ustavili pri stojnici in poklepetali z nami o vodi, smo podarjali steklene vrče, steklenice in bidone, vse opremljene z logotipom Šaleški biser – okus zdravja. Prav tako so si obiskovalci lahko natočili vodo iz pitnika v biološko razgradljive kozarce za enkratno uporabo, vse z namenom, da tem bolj zmanjšamo uporabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov