DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

mkcn

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2020. Rok za prijavo je 31. avgust 2020, višina sofinanciranja pa znaša tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt.

Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani občani dobijo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1). Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do 31. avgusta 2020 do 14. ure, oziroma poslati priporočeno po pošti do 31. avgusta 2020.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot (PE) v mestni občini Velenje. Višina sofinanciranja znaša tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt, ki se priključi na malo komunalno čistilno napravo.

pexels photo 290678

Ponovno vas obveščamo, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil priporočila za spiranje internih inštalacij v vseh javnih objektih, ki so bili zaradi razglasitve pandemije korona virusa dlje časa zaprti.

Na kratko povzemamo ta navodila: Zaradi zaprtih objektov  in s tem zastajanja vode v internih vodovodnih inštalacijah lahko prihaja v njih do razmnoževanje mikroorganizmov in izločanja snovi iz vodovodnih cevi. V  sistemih za ogreto sanitarno vodo obstaja tveganje za razraščanje legionel. Hladna in ogreta sanitarna voda bi lahko bili pri prvi uporabi mikrobiološko oporečni, obarvani (rdeče, rjavo, rumeno) ter imeli neobičajen vonj ali okus in predstavljali potencialno nevarnost za zdravje uporabnikov.

20200506 141617

Komunalno podjetje Velenje je končalo z vzdrževalnimi deli na sekundarnem kanalizacijskem omrežju na Partizanski cesti v Pesju (pred uvozom s Partizanske ceste na Podgorsko cesto), zaradi česar je bila v preteklih dveh tednih popolna zapora pločnika na tem odseku. Veseli nas, da smo z deli zaključili veliko pred predvidenim rokom, ki je bil sicer 27. 5. 2020.

Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje v času izvajanja del.

Parkomat 1

Uporabnike modrih con in garažnih hiš na območju mestne občine Velenje obveščamo, da od ponedeljka, 4. maja 2020, ne bo več možno brezplačno parkiranje na omenjenih površinah. Od tega dne dalje bo parkiranje na modrih conah in v garažnih hišah plačljivo.

Prav tako se ukinja brezplačno parkiranje v 3. etaži GH Gorica, zato vse občane, ki nimajo urejenih kart za parkiranje v GH Gorica, prosimo, da do 3. maja 2020, odstranijo svoja vozila iz garažne hiše, saj izhod vozil iz objekta brez kart ne bo mogoč.

Nadzor bo izvajalo medobčinsko redarstvo.

Ograja 5 nova na odseku E

Na pokopališču Podkraj so bile v teh dneh opravljene prve košnje. Prav tako redno izvajamo čiščenje in razkuževanje mrliških vežic in drugih prostorov. Na posameznih odsekih pokopališča poteka sanacija podpornih zidov (na vrhu odseka D, sledila bo sanacija na odseku E, ki je nekoliko bolj problematičen). Nekaj je tudi novosti. Na parkirišču urejamo postajo za Bicy-e. Na stopnice ob poti na odseku E smo na novo namestili ograjo, ki bo v pomoč predvsem starejšim, pomembna pa je tudi z varnostnega vidika. Na pobudo najemnikov grobov v vrsti B/38 smo tudi v tej vrsti dodatno postavili zaščitno ograjo. Realizacija prav te pobude je bila izredno dobro sprejeta, tako da bomo pristopili k postavitvi podobnih zaščitnih ograj povsod na takih odsekih, kjer ocenjujemo, da je potrebna dodatna varnost. Pobudnikom pa se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo.

IMG 9084 KA jasek

Uporabnike obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje zaradi poškodovane obstoječe kanalizacije na Partizanski cesti v mestni občini Velenje pričelo z nujnimi vzdrževalnimi deli na sekundarnem kanalizacijskem omrežju v Pesju (pod objektom Partizanska cesta 64 oziroma pred uvozom s Partizanske ceste na Podgorsko cesto). Dela bomo izvajali med 8. in 16. uro do predvidenega končanja del 27. 5. 2020. Za vzdrževalna dela je bilo pridobljeno dovoljenje za popolno zaporo pločnika na omenjenem delu ceste.

V podjetju si prizadevamo, da bodo vzdrževalna dela izvedena varno in kakovostno ter dokončana v predvidenem roku.

Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov