DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

IMG 6640Uporabnike komunalnih dobrin in storitev obveščamo, da Komunalno podjetje Velenje z današnjim dnem ponovno odpira vrata tudi za stranke na vseh lokacijah podjetja (upravna stavba Komunalnega podjetja Velenje na Koroški cesti 37b, poslovni enoti Energetika in Komunala na Koroški cesti 3a v Velenju, Centralna čistilna naprava Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju in pisarniški prostori na pokopališču v Podkraju). Kljub temu stranke prosimo, da poskušajo zadeve najprej urediti po telefonu (03 896-11-00) ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., če je le-to mogoče. Sicer je ob vašem vstopu v poslovne prostore še vedno nujna uporaba zaščitne maske in upoštevanje zaščitnih ukrepov (razkuževanje rok).

Pitnik Rožle

Občani in obiskovalci Šaleške doline se lahko ponovno odžejajo z vodo Šaleški biser. Brezplačno je dostopna na dobro obiskanih lokacijah v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki.

V Šaleški dolini imamo dobro pitno vodo, ki se po kakovosti uvršča v sam evropski vrh. Občane pozivamo, da pijejo vodo iz pipe, saj je boljša alternativa od ustekleničene vode ter bolj zdrava izbira od sladkanih in gaziranih pijač. Poleg tega voda iz pipe ne povzroča odpadkov in ne obremenjuje okolja. Na voljo je v neomejenih količinah, je povsod dostopna in ugodna, ves čas je pod nadzorom in ves čas je sveža. Komunalni sistemi oskrbe s pitno vodo so namreč pod strožjim nadzorom kot industrija ustekleničene vode. Tako podjetja, ki skrbijo za vodno oskrbo, zagotavljajo visoko kakovost pitne vode.

mkcn

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2020. Rok za prijavo je 31. avgust 2020, višina sofinanciranja pa znaša tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt.

Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani občani dobijo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (Titov trg 1). Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do 31. avgusta 2020 do 14. ure, oziroma poslati priporočeno po pošti do 31. avgusta 2020.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot (PE) v mestni občini Velenje. Višina sofinanciranja znaša tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt, ki se priključi na malo komunalno čistilno napravo.

20200506 141617

Komunalno podjetje Velenje je končalo z vzdrževalnimi deli na sekundarnem kanalizacijskem omrežju na Partizanski cesti v Pesju (pred uvozom s Partizanske ceste na Podgorsko cesto), zaradi česar je bila v preteklih dveh tednih popolna zapora pločnika na tem odseku. Veseli nas, da smo z deli zaključili veliko pred predvidenim rokom, ki je bil sicer 27. 5. 2020.

Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje v času izvajanja del.

pexels photo 290678

Ponovno vas obveščamo, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil priporočila za spiranje internih inštalacij v vseh javnih objektih, ki so bili zaradi razglasitve pandemije korona virusa dlje časa zaprti.

Na kratko povzemamo ta navodila: Zaradi zaprtih objektov  in s tem zastajanja vode v internih vodovodnih inštalacijah lahko prihaja v njih do razmnoževanje mikroorganizmov in izločanja snovi iz vodovodnih cevi. V  sistemih za ogreto sanitarno vodo obstaja tveganje za razraščanje legionel. Hladna in ogreta sanitarna voda bi lahko bili pri prvi uporabi mikrobiološko oporečni, obarvani (rdeče, rjavo, rumeno) ter imeli neobičajen vonj ali okus in predstavljali potencialno nevarnost za zdravje uporabnikov.

Ograja 5 nova na odseku E

Na pokopališču Podkraj so bile v teh dneh opravljene prve košnje. Prav tako redno izvajamo čiščenje in razkuževanje mrliških vežic in drugih prostorov. Na posameznih odsekih pokopališča poteka sanacija podpornih zidov (na vrhu odseka D, sledila bo sanacija na odseku E, ki je nekoliko bolj problematičen). Nekaj je tudi novosti. Na parkirišču urejamo postajo za Bicy-e. Na stopnice ob poti na odseku E smo na novo namestili ograjo, ki bo v pomoč predvsem starejšim, pomembna pa je tudi z varnostnega vidika. Na pobudo najemnikov grobov v vrsti B/38 smo tudi v tej vrsti dodatno postavili zaščitno ograjo. Realizacija prav te pobude je bila izredno dobro sprejeta, tako da bomo pristopili k postavitvi podobnih zaščitnih ograj povsod na takih odsekih, kjer ocenjujemo, da je potrebna dodatna varnost. Pobudnikom pa se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov