DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Konovska cesta

V ponedeljek, 14. 10. 2019, smo v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z obnovo kanalizacije od RJ 573 do RJ 572 v dolžini 46 metrov na Konovski cesti in kanalizacije od RJ 146 do RJ 149 v dolžini 81 metrov ter jaškov na Prešernovi cesti v Velenju. Investitorke obnove so bile občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Dela je izvajalo podjetje Gradnje Polak, Gabrijel Polak s. p. iz Šentjurja, vrednost izvedenih del znaša 37.716,80 evra brez DDV.

Oba cevovoda, tako na Konovski kot Prešernovi cesti, sta bila obnovljena s preplastitvijo obstoječe cevi z oblogo iz umetnih smol. Zaradi globine obstoječe netesne betonske cevi, ki poteka ob in v kategorizirani Konovski cesti, ter zaradi globine obstoječe kanalizacije, ki poteka preko parkirišč in dovoznih poti do stanovanjskih objektov na Prešernovi cesti, je bila obnova s poliesterskim vložkom primernejša in cenejša od klasične gradbene obnove z izkopom obstoječih cevi in vgradnjo novih. Na Prešernovi cesti smo sočasno s sanacijo kanala obnovili tudi notranjost treh jaškov z obstojnimi masami, ki zagotavljajo dolgotrajno trdnost in vodotesnost.

VodniDnevi 2019

V dneh 17. in 18. oktober 2019 je v Portorožu potekal simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2019, ki ga organizira Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV). Častni pokrovitelj tokratnega jubilejnega 25. simpozija je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na simpoziju se že četrt stoletja srečujejo številni strokovnjaki, ki s svojimi predstavitvami in aktivnim sodelovanjem prispevajo k izmenjavi znanja in izkušenj na celotnem področju upravljanja voda. Letošnja osrednja nit simpozija je bila, kako je Slovenija na področju upravljanja voda v preteklem obdobju napredovala in kako vidimo vlogo njenih strokovnjakov v prihodnosti.

Poslanstvo SDZV je namreč razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda, zato so njegove glavne naloge spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo. Delovanje društva pa stremi k izboljšanju upravljanja in učinkovitejši zaščiti voda ter vodnih teles.

Naslovna fotka za TD

V današnji številki tednika Naš čas je objavljen prispevek Tatjane Podgoršek z naslovom "Ogrevalna sezona pred vrati", ki ga v celoti objavljamo tudi na spletni strani. Vabljeni k branju. 

V prvi tretjini tega meseca se je ogrevala že večina odjemalcev, priključenih na sistem   daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Lani poraba toplote nižja za 8,7 % v primerjavi z letom 2017 – Stroški ogrevanja od 360 do blizu 700 evrov na sezono

Na Komunalnem podjetju kot izvajalcu storitve oskrbe s toplotno energijo v občinah Velenje in Šoštanj že nekaj let ne govorijo več o kurilni, ampak o ogrevalni sezoni, saj – pojasnjujejo – distribucijski sistem toplote v Šaleški dolini omogoča ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode 365 dni v letu. Ne glede na to gospodinjstva odprejo bolj ventile na radiatorjih ob večerih s prihodom nižjih temperatur. Se je obsežnejša ogrevalna sezona na sistemu daljinskega ogrevanja Šaleške doline že začela?

IMG 2824

Konec meseca septembra smo v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z obnovo dovodnega in odvodnega cevovoda iz RZ Šoštanj do jaška Levstikova v Šoštanju. Investitorke vzdrževalnih del so bile občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki, ter tudi Termoelektrarna Šoštanj. Dela je izvajalo podjetje Gradnje Polak, Gabrijel Polak s. p. iz Šentjurja, vrednost izvedenih del znaša 228.334,09 evra brez DDV. Obnovljen je bil dotrajan magistralni in primarni vodovod med vodohranom Šoštanj in sekcijskim jaškom Levstikova, sicer zgrajen leta 1976.

animal blur brown 617440

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06), bo od 15. 10. do vključno 18. 10. 2019 potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema (fekalna in meteorna kanalizacija) na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem. 

Ob napovedi deratizacije ponovno opozarjamo, da se ostanki hrane ne smejo metati v stranišče (stranišče ni smetišče!), ampak se morajo odlagati v za to namenjene zabojnike. Hrana, ki se na ta način znajde v kanalizacijskem sistemu, je namreč dodaten prehranski vir za podgane, ki se zaradi »te ugodnosti« še hitreje razmnožujejo. Prav tako je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher, d. o. o., na povezavi.

IMG 334cd40fecfe38681d9d7f56fcd8d283 V

Vabljeni k ogledu prispevka VTV o izgradnji in otvoritvi kanalizacijskega omrežja Zavodnje 1 - center in Zavodnje 2. Na svečanosti, ki je potekala 27. 9. 2019, je bila po končanem poskusnem obratovanju nova komunalna infrastruktura predana v upravljanje Komunalnemu podjetju Velenje. To je pripravilo tudi projekt in nadziralo gradnjo. Kaj nova pridobitev pomeni za lokalno skupnost, boste izvedeli ob ogledu prispevka.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov