DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

toplovod

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj obvešča vse odjemalce, da je predviden termin rednega letnega remonta distribucijskega sistema toplote Šaleške doline v letošnjem koledarskem letu od petka, 27. 7. 2018, do nedelje, 29. 7. 2018 (rezervni termin je od 3. 8. 2018 do 5. 8. 2018).

Cipresni 3

Na nekaterih odsekih pokopališča Podkraj smo se dlje časa spopadali s težavami zaradi cipres, ki so se preveč zarasle v napisne plošče nagrobnikov. Obstajala je možnost, da napisne plošče nagrobnikov ne bodo zdržale in so že ogrožale varnost, prav tako so bili ponekod napisi na nagrobnikih že slabše vidni. Težave ni bilo možno rešiti zgolj z obrezovanjem, zato smo se v podjetju odločili za temeljit poseg in odstranili vrsto cipres po celotni dolžini posamezne vrste med grobovi.

mkcn Vinska Gora

Izvajalec gradnje male komunalne čistilne naprave Vinska Gora podjetje Nivig, d. o. o., je zaključil s šestmesečnim poskusnim obratovanjem. Opravljene so bile že prve zakonsko predpisane meritve odpadnih vod za male komunalne čistilne naprave, ki jih je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Meritve so pokazale, da čistilna naprava deluje skladno s predpisanimi normativi. 

Podganica

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/95 z vsemi spremembami) poteka od 9. 4. do 12. 4. 2018 redna deratizacija kanalizacijskega sistema in sistema daljinskega ogrevanja na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem.

Portal KPV

Vabljeni k ogledu oddaje Dobro jutro (VTV Vaša televizija) z dne 11. 4. 2018, v kateri vodja prodajno komercialne službe Mateja Knez predstavi portal za uporabnike in novo obliko položnic Komunalnega podjetja Velenje. Portal za uporabnike deluje na spletnih straneh podjetja od meseca januarja 2018, namenjen pa je predvsem pridobivanju informacij o odjemnem mestu uporabnika in sestavi posameznega računa za komunalne storitve. Portal uporabnikom ponuja možnost registracije, s pomočjo katere v portalu dostopajo do informacij o porabi komunalnih dobrin (obračunane storitve na računu), porabi merilnih naprav na objektih itd., na novo pa so uporabnikom na voljo tudi odčitki s števcev. Na spletnih straneh Komunalnega podjetja Velenje je v zavihku Uporabniški center – Pogosta vprašanja podana tudi obrazložitev vseh postavk na računu za komunalne storitve.

Oddajo si lahko pogledate na spodnji povezavi:

https://www.facebook.com/KomunalnoPodjetjeVelenje/videos/1006823942820107/ 

30415430 1004190949750073 7056615354474168320 n

V soboto, 7. aprila 2018, je Komunalno podjetje Velenje v sklopu prireditve Velenje - mesto zdravja promoviralo pitje vode iz pipe in pitnikov v Šaleški dolini. V sodelovanju z Mestno občino Velenje smo vzpostavili delovanje javnih pitnikov.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov