DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Obisk studentov Fakultete za strojnistvo 11.1.2019

V petek, 11. 1. 2019, so Komunalno podjetje Velenje, v spremstvu asist. dr. Primoža Poredoša, obiskali študentje Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani. V okviru študijskega programa II. stopnje strojništva in predmeta Energetski distribucijski sistemi so si z zanimanjem ogledali sisteme PE Energetika za distribucijo toplote in hladu.

water kitchen black design

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki obveščanja o kakovosti pitne vode. V tabeli so prikazani načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, izvajanja korektivnih ukrepov ter poročanja o kakovosti pitne vode in dostopanja do informacij o pitni vodi.

Načini obveščanja in podajanja informacij o kvaliteti pitne vode v Šaleški dolini v letu 2019

pexels photo 236699

V Šaleški dolini, kakor tudi sicer drugje v Sloveniji, se je v zadnjih desetih letih pričela izvajati intenzivna energetska obnova večstanovanjskih objektov in enodružinskim hiš, kar znižuje potrebe po toploti, zato je bil padec prodanih količin toplote v zadnjih letih pričakovan, logičen in nas ni presenetil.

Varčevanje z ogrevanjem je moč opaziti tudi ko se sprehajamo pozimi po Velenju, saj redkokje še vidimo na objektih odprta okna na nagib. Občani ne uravnavajo več temperature v prostorih z večurnim odpiranjem oken, kot je bila to praksa pred desetletji, ampak ohranjajo primerno temperaturo s pravilno nastavitvijo termostatskih ventilov, kar predstavlja prihranke pri ogrevanju. Najprimernejša nastavitev termostatskih glav ventilov je na območje med 3 do 3.5, kar pomeni vzdrževanje temperature prostora na 21°C - 22°C.

13 KPV fotografije FB

Termoelektrarna Šoštanj je s 1. 11. 2018 povišala ceno toplotne energije, ki jo dobavlja Komunalnemu podjetju Velenje, d. o. o., za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. V skladu z zakonodajo je Termoelektrarna Šoštanj o dvigu cene toplotne energije obvestila Agencijo za energijo Republike Slovenije, ki pa je dvig cene tudi potrdila. V Komunalnem podjetju Velenje smo bili s strani Termoelektrarne Šoštanj o dvigu nakupne cene toplotne energije uradno obveščeni v sredo, 12. decembra 2018.

13 KPV fotografije FB

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje (KPV) je na današnji konstitutivni seji sprejel odločitev, da kljub nedavnemu dvigu cene toplotne energije s strani TEŠ, ostajajo cene za končne uporabnike gospodinjskega, poslovnega, ostalega ter industrijskega odjema v Šaleški dolini nespremenjene. Januarja se bo Svet ustanoviteljev KPV ponovno sestal in sprejel nadaljnje ukrepe, do takrat pa bomo poskušali pridobiti odgovore pristojnih na državnem nivoju.

Tekavceva cesta Sostanj

Za službo razvoja in investicij KPV se zaključuje zelo pestro leto. Za občine lastnice Komunalnega podjetja Velenje so namreč v službi razvoja in investicij v letu 2018 vodili vse potrebne postopke za izvedbo načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo, od priprave projektne dokumentacije, priprave in izvedbe javnega razpisa, izvajanja nadzora in koordinacije VZPD na gradbiščih do predaje infrastrukture v upravljanje.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov