DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

20476175 1247169862077182 7009759329068198994 n

Uporabnike garažne hiše Gorica obveščamo, da zaradi tehničnih težav zapornice v GH Gorica ne delujejo.

Napako bomo odpravili v najkrajšem možnem času.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Fakulteta za strojnistvo

Danes, 8. 12. 2017, so Komunalno podjetje Velenje obiskali študentje in profesorji Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Sprejeli so jih predstavniki poslovne enote Energetika, ki so jim najprej podali nekaj osnovnih informacij o vročevodnem sistemu, črpališčih in toplotnih postajah. Študente smo seznanili, na kakšen način v podjetju s tehničnimi in ekonomskimi ukrepi dosegamo zanesljivo in varno obratovanje ter učinkovito energetsko oskrbo.

Tehnoloski laboratorij KPV 5

Biokemijski laboratorij Komunalnega podjetja Velenje, ki ima svoje prostore na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju, je v mesecu oktobru sodeloval na medlaboratorijskih primerjavah (MP) za odpadne vode, ki jih je organiziral Kemijski inštitut Ljubljana. Iz zaključnega poročila MP za odpadne vode je razvidno, da so bili rezultati našega laboratorija pri vseh parametrih zelo uspešni, pri več parametrih smo imeli celo z-vrednost 0, kar je odlično. Vrednotenje na medlaboratorijskih primerjavah poteka z določitvijo »z-vrednosti«, ki se izračunajo za vse oddane rezultate in predstavljajo kriterij za oceno uspešnosti.  

Trenutno v laboratoriju izvajamo analize za  MP v okviru mednarodne  primerjalne sheme AQUACHECK in QWAS (mikrobiološki parametri) za pitno vodo.

PDF IKONA  Medlaboratorijske primerjave 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov