DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

vrocevod odsek 5

Komunalno podjetje Velenje je po pooblastilu Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj izvajalo strokovni nadzor in inženiring pri izvedbi investicije "Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-CEP, odsek 5" v dolžini 433 metrov. Izvajalec PRO AVTO NOVAK, d. o. o., je z deli zaključil in izpolnil vse svoje pogodbe obveznosti. Vrednost izvedenih del je znašala 86.508,54 EUR brez DDV.

Podpis pogodbe 23.8.2017

Danes je v  prostorih Občine Šoštanj potekal podpis pogodbe za investicijo »Kanalizacija Florjan - veja Mežnar, 2. faza" z izbranim izvajalcem del podjetjem ANTEH, d. o. o., in njegovim podizvajalcem podjetjem Kostmann, d .o. o. Komunalno podjetje Velenje bo izvajalo strokovni nadzor in inženiring nad izvedbo investicije.

Predmet podpisa pogodbe je izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini približno 1100 m.

 

Levstikova

Projekt izgradnje kanalizacije in pripadajočih kanalizacijskih priključkov na Levstikovi ulici v Šoštanju je bil izveden v dveh fazah; prva faza je potekala v lanskem letu, druga faza pa je bila dokončana v mesecu juliju 2017. Upravna enota Velenje je za izvedeni projekt izdala uporabno dovoljenje 3. 8. 2017.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov