IMGP0312

V Komunalnem podjetju Velenje poleg izvajanja komunalnih dejavnosti upravljamo tudi dve pokopališči, in sicer pokopališče Škale, kjer je okoli 450 grobnih mest, in centralno pokopališče v Podkraju, kjer je okoli 4850 grobnih mest. Pogrebno pokopališka dejavnost je ena izmed dejavnosti PE Komunala, v kateri izvajamo javne gospodarske službe varstva okolja, kot je vodna oskrba ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Dejavnosti izvajamo skladno z veljavno zakonodajo in pooblastilom občin lastnic podjetja.

Pokopališka dejavnost zajema skrb za upravljanje pokopališč, pogrebna dejavnost pa je tržna dejavnost. Poleg rednega vzdrževanja pokopališč in načrtovanja investicij, je osrednja naloga pokopališke dejavnosti iskanje zadostnih pokopnih površin za pokojne. Na pokopališču Škale nimamo težav s prostimi grobnimi mesti, saj smo v letu 2021 zaključili z razširitvijo pokopališča in s tem pridobili 120 novih prostih grobnih mest, kar po statističnih podatkih zadostuje za približno štirideset let. Povsem drugačno je stanje na pokopališču Podkraj, kjer smo že izdelane načrte za razširitev pokopališča preko potoka Veriželj morali opustiti zaradi umestitve trase 3. razvojne osi. Zato se z obema občinama lastnicama, MO Velenje in Občino Šoštanj, trudimo poiskati in definirati nove pokopne površine, ki bi z novim prostorskim načrtom zagotavljale zadostno število potrebnih grobnih mest v prihodnosti.

Glede trendov na področju pogrebov in pogrebnih slovesnosti podatek za leto 2022 pokaže, da je bilo na pokopališčih Podkraj in Škale izvedenih 40 klasičnih pogrebov (pokop v krsti), ter 321 žarnih, od tega 22 z raztrosom pepela (ki se prav tako šteje kot žarni pokop). Medtem ko je bilo še v preteklih letih malo zanimanja za pokop v žarni zid, se je to v zadnjem času precej spremenilo in se za ta način pokopa odloča vedno več ljudi. Tudi glede raztrosa pepela pokojnih podatki za preteklih pet let kažejo, da je trend obrnjen navzgor. Zato smo v preteklem letu na pokopališču Podkraj postavili še štiri dodatna obeležja, na katera na željo svojcev zapišemo imena pokojnih. Načrtujemo pa tudi ureditev dodatnega prostora za raztros pepela v bližnjem gozdičku onkraj potoka Veriželj, ki bi ga seveda parkovno in arhitekturno uredili.

20220804 092128 kopija

Za sam raztros pepela ni nobenih posebnih pravil, vse je popolnoma enako kot pri žarnem pogrebu, samo da žara pokojnega potem ne gre v grob, ampak se raztrosi na za to določenem prostoru na pokopališču. Za morebitni raztros pepela izven pokopališča pa morajo svojci predhodno pridobiti soglasje iz upravne enote, kjer se vsaka taka prošnja obravnava in rešuje individualno. Na Primorskem je recimo nekaj takih primerov z raztrosom pepela v morje, nekaj je tudi prošenj za raztros v hribih ali planinah.

Na področju pogrebih svečanosti smo vedno odprti za predloge in želje svojcev in jih skušamo realizirati v največji možni meri, seveda pa moramo ob tem zadostiti tudi zakonskim predpisom. V tem smislu opažamo morda samo nekoliko povečano zanimanje za izvajanja glasbe na manj tradicionalne instrumente na pogrebnih svečanostih, kot so igranje na citre, harmoniko, violino, a gre še vedno prej za izjemo kot pravilo. Več je denimo različnih glasbenih želja pri predvajanju pogrebne pesmi za sprevod do grobnega mesta, kjer imajo žalujoči praktično neomejeno izbiro.

LETOS OB 1. NOVEMBRU PRIŽGITE VIRTUALNO SVEČO

Ohranjanje spomina na pokojne ni vezano samo na dan mrtvih, 1. november. Na njih se lahko spomnite kadarkoli in jim posvetite nekaj besed oziroma misli ali prižgete virtualno svečo preko portala ISKALNIK GROBOV na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje, v zavihku Pogrebno pokopališka dejavnost. S pomočjo iskalnika lahko poiščete tudi lokacije grobnih mest na pokopališčih Podkraj in Škale. Za iskano grobno mesto se izriše pot do iskanega grobnega mesta.

Kljub še vedno ogromnih količinah odpadnih nagrobnih sveč, opažamo, da je zelo v porastu vsaka alternativa klasičnim svečam iz plastike: lesene svečke s posvetilom, razni barvani kamenčki, tudi že omenjeno virtualno prižiganje sveč. Pri rožah in cvetju pa ljudje ne posegajo toliko po plastičnih nadomestkih, pač pa opažamo manj prinesenega cvetja (na večino osmrtnic zdaj na željo svojcev dodajamo opombo, da odklanjajo tako cvetje kot tudi sveče).

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

Ob dnevu spomina na mrtve je zaradi povečanega prometa proti pokopališču Podkraj in pokopališču Škale začasno spremenjen prometni režim. Promet bo potekal ENOSMERNO.

Preusmeritev prometa bo urejena s prometno signalizacijo, usmerjanje prometa bodo izvajali občinski redarji, policisti Policijske postaje Velenje in člani ZŠAM.

Spremenjen prometni režim bo veljal 31. 10. in 1. 11. 2023 med 6. in 20. uro.

Vse udeležence prometa prosimo, da upoštevajo postavljeno cestno prometno signalizacijo in navodila pooblaščenih uradnih oseb.

SE Podkraj

V začetku meseca oktobra smo na 226 m2 strehe poslovilnega prostora na pokopališču Podkraj namestili sončno elektrarno nazivne izhodne moči 28 kW. S postavitvijo sončne elektrarne bomo bistveno znižali stroške električne energije in s tem tudi pritisk na cene pokopaliških storitev ter dosegli energetsko neodvisnost in hkrati še naprej sledili smernicam o učinkoviti rabi energije, ki smo si jih zastavili v podjetju.

 obeležje Podkraj maj23 m

Na pobudo Zavoda ŽIV!M in Društva Hospic ter v sodelovanju z Mestno občino Velenje smo letos v mesecu maju na pokopališču Podkraj (odsek A, 26. vrsta, št. 1) odkrili obeležje, namenjeno vsem otrokom, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Z njim želimo vsem prizadetim staršem, ki so izgubili otroka v času nosečnosti ali ob porodu ponuditi prostor za žalovanje.

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni