DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

GH ZD Velenje

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja še vedno urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 896 18 72.

Na spletni strani  Komunalnega podjetja Velenje, www.kp-velenje.si (Uporabniški center, Vloge in obrazci, Modre cone), so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart. Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modre cone.

Srecanje upokojencev 2018 6

V Restavraciji Jezero so se v sredo, 5. 12. 2018, na prednovoletnem srečanju zbrali upokojenci Komunalnega podjetja Velenje. Tovrstna srečanja so dolgoletna tradicija, ki jo negujemo v podjetju, in hkrati poklon (so)delavcem, ki so ustvarjali zgodbo podjetja in oskrbe s komunalnimi dobrinami v Šaleški dolini v preteklosti. Zbrane je pozdravil župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, kot tudi direktor KPV mag. Gašper Škarja in predsednik sindikata Matjaž Imperl. Želimo, da bi se tudi naslednje leto srečali v takšnem številu.

Več fotografij s srečanja si lahko pogledate na FB strani podjetja. 

Prednovoletno srecanje novinarji 4.12 6

V torek, 4. 12. 2018, smo v podjetju organizirali prednovoletno srečanje z novinarji. Direktor podjetja mag. Gašper Škarja in člani kolegija so novinarjem predstavili poslovanje Komunalnega podjetja Velenje v letu 2018 in načrte za leto 2019. Prav tako so odgovarjali na novinarska vprašanja.

Srečanje z novinarji ob koncu leta v podjetju organiziramo kot znak zahvale za sodelovanje na področju obveščanja in osveščanja javnosti. 

Vabljeni k ogledu prispevka VTV.

Pokopalisce Podkraj ponoci

Vabljeni k ogledu prispevka iz oddaje VTV Magazin z dne 17. 11. 2018 o pokopališču Podkraj. Vodja Pogrebno pokopališke dejavnosti v Komunalnem podjetju Velenje Milan Kopušar je v prispevku strnil najpomembnejše investicije na pokopališču, nove pridobitve in načrte za naslednje leto. Hkrati je obiskovalce pokopališč Podkraj in Škale, ki sta v upravljanju KPV, pozval k odstranitvi že uporabljenih nagrobnih sveč tudi po 1. novembru, ko je množičen obisk pokopališč že za nami.

Primoz Roser VTV

Poslovno leto 2018 se počasi izteka. V oddaji Dobro jutro na VTV (28. 11. 2018) se je vodja PE Komunala KPV Primož Rošer pogovarjal z voditeljico Andreja Petrovic o varni in nemoteni oskrbi uporabnikov s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne padavinske vode in storitvah pogrebno pokopališke dejavnosti. Naštel je tudi najpomembnejše investicije na področju komunalnih dejavnosti v letu 2018 in načrte za leto 2019. Vabljeni k ogledu prispevka.

 

13 KPV fotografije FB

Hladna fronta, ki je konec meseca septembra prešla naše kraje in močno znižala zunanje temperature, je pri prebivalcih v Šaleški dolini spodbudila željo po ogrevanju objekta. Pri tem se je na Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, v samo nekaj dneh obrnilo ogromno uporabnikov direktno ali preko upravnika objekta, z željo po čim hitrejšem zagonu ogrevanja njihovih objektov.

V dneh od 25. 9. 2018 do 4. 10. 2018 je bilo tako opravljenih preko 300 vklopov ogrevanja, 15 praznjenj in preko 60 polnjenj sistemov v posameznih večstanovanjskih objektih po celotni dolini.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov