DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

CN Cujez sistem ultrafiltracije

Vodni viri v Šaleški dolini so kraškega tipa, in ker imajo kraške vode v primerjavi z drugo podzemno vodo omejene sposobnosti samočiščenja, jih v higienskem smislu uvrščamo med površinske vode. Kraški viri so občasno ali stalno mikrobiološko onesnaženi, njihova druga značilnost pa je, da po močnejših padavinah postanejo motni. Zaradi zagotavljanja konstantne kakovosti pitne vode in tehnološkega izboljšanja priprave pitne vode, se je v sklopu kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini zgradilo več naprav za pripravo pitne vode.

defibrilator

V četrtek, 1. 2. 2018, se je med pogrebno svečanostjo eden od udeležencev pogreba zgrudil, prišlo je do dihalne stiske in nenadnega srčnega zastoja. Na pomoč so takoj priskočili delavci pogrebne službe Komunalnega podjetja Velenje in začeli z oživljanjem. S pomočjo defibrilatorja so izvajali oživljanje vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so osebo prevzeli v nadaljnjo oskrbo. Zahvaljujoč hitri pomoči na samem mestu dogodka je bilo oživljanje uspešno, za kar iskreno čestitamo našim pogrebcem Ivanu Plešniku, Darku Poprijanu, Branetu Kondiču in Vladu Cenclu.

radiator

Komunalno podjetje Velenje je izvedlo primerjalno analizo lastnih cen ogrevanja in cen drugih distributerjev toplote v Sloveniji. Analiza je pokazala, da je cena toplote za uporabnike Komunalnega podjetja Velenje, v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti oz. distributerji, še vedno precej nižja oz. da je strošek ogrevanja še vedno precej ugodnejši glede na slovensko povprečje.

 683028 ORIGINAL

Poleg vandalizma in tatvin, ki so v človeški domeni, se je na pokopališču Podkraj pojavil novi/stari nepridiprav. Pravzaprav ni eden, verjetno gre za celo skupino, ki je aktivna predvsem v nočnih urah. Govorimo seveda o srnah. Težava ni od včeraj, z njo se soočamo že dlje časa.

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje se je na današnji redni seji seznanil s sklepom Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje v zvezi z izvedenim razpisom za direktorja Komunalnega podjetja Velenje. Na objavljen razpis je v podjetje prispela ena vloga. Pri pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da vloga ni popolna oz. ni v skladu z razpisnimi pogoji. Na podlagi tega je Svet ustanoviteljev sprejel sklep, da se v roku šestih mesecev ponovno izvede javni razpis za imenovanje direktorja Komunalnega podjetja Velenje. Do imenovanja novega direktorja bo podjetje vodil dosedanji direktor mag. Gašper Škarja.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Portal za uporabnike

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je letos tudi spremenilo in posodobilo videz računa za komunalne storitve ter uvedlo spletno mesto za uporabnike »Portal KPV«. Sodoben informacijski portal omogoča enostaven, časovno prilagojen način spremljanja porabe, stanja plačil in odprtih postavk, predvsem pa najpreprostejši način javljanja stanja merilne naprave. Portal je dostopen na spletni strani www.kp-velenje.si. Za prvo prijavo potrebujete zadnji prejeti račun za komunalne storitve.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov