Parkomat

Komunalno podjetje Velenje v Velenju izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s parkirišči (modrimi conami) in z garažnimi hišami. V oddaji na Radiu Velenje (8. 1. 2020) je vodja prodajno komercialne službe KPV Mateja Knez odgovarjala na najpogostejša vprašanja uporabnikov v zvezi z modrimi conami in garažnimi hišami. V nadaljevanju v celoti objavljamo pogovor z novinarko.  

Najprej bi rekli kakšno o uporabnikih (stanovalcih) v modrih conah. Kdaj in kje je možno zamenjati abonmaje za letošnje leto?

Abonmaje za letošnjo leto je v mesecu januarju možno zamenjati v pisarni modrih con v kletni etaži MOV, od 3. 1. 2020 dalje, in sicer v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 16. ure, ob sredah pa od 8. do 17. ure, drugače pa v rednem delovnem času MOV.

pexels photo 156913

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki obveščanja o kakovosti pitne vode. V tabeli na spodnji povezavi so prikazani načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, izvajanja korektivnih ukrepov ter poročanja o kakovosti pitne vode in dostopanja do informacij o pitni vodi.

Načini obveščanja in podajanja informacij o kakovosti pitne vode v Šaleški dolini v letu 2020

Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago tudi na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Nujne klice sprejemamo v dežurni službi na številki 03 898 94 20 (hladna pitna voda), 03 896 12 56 (topla sanitarna voda) ali brezplačni številki 080 80 34.

Modre cone mesta Velenje

Mestna občina Velenje je na 7. redni seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 10. 12. 2019, sprejela nove cene parkiranja v conah A in B v Velenju, in sicer se z dnem 12. decembra 2019 spremeni cena ure parkiranja na conah A in B, razen cena ure parkiranja v modrih conah garažne hiše Zdravstveni dom Velenje. Cena se zviša iz 0,40 evra na 0,60 evra, skladno z veljavnim cenikom za obračunavanje storitev upravljanja s parkirišči in z garažnimi hišami.

Uporabnike istočasno obveščamo, da so se spremenile cene nekaterih storitev modrih con, kot je razvidno iz cenika parkirnih kart za modre cone z veljavnostjo od 1. 1. 2020. 

Upravna stavba KPV

V letu 2019 je Komunalno podjetje Velenje z izvajanjem dejavnosti skrbelo za kontinuiteto in razvoj komunalne infrastrukture na območju občin ustanoviteljic. Družba je izvajala projekte obnov, posodobitev in izgradnje novih kapacitet, skladno s potrjenimi strategijami in načrti.

Varna, kakovostna in zanesljiva oskrba s pitno vodo ter urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter nenehno izvajanje ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub so poglavitni cilji na področju izvajanja dejavnosti vodooskrbe in dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

pexels photo 67473

Dne 4. decembra 2019 je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje na 10. redni seji hkrati s Poslovnim planom Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020 potrdil spremenjene cene storitev na vodnih dejavnostih, ki bodo pričele veljati s 1. januarjem 2020.

Spremenjene cene so izračunane na podlagi planiranih stroškov in prihodkov posamezne dejavnosti v letu 2020. Na določenih dejavnostih se bodo cene povišale, na določenih pa znižale. Strošek uporabnika komunalnih storitev s povprečno porabo vode 15 m3, priključenega na mešano kanalizacijo, se bo povišal za 1,67 € na mesec. Občine bodo upravičenim uporabnikom še naprej namenjale subvencijo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.