IMGP0312

V današnji številki tednika Naš čas je objavljen prispevek Tatjane Podgoršek z naslovom "Pokopališča urejajo vse leto, v teh dneh le bolj pospešeno", ki ga v celoti objavljamo tudi na spletni strani. Vabljeni k branju. 

Za vlaganja v ureditev pokopališč Podkraj in Škale letos več kot 200 tisoč evrov – Pohvale za urejenost – Nov portal na pokopališču Podkraj

V teh dneh je gneča na pokopališčih velja kot običajno. Ljudje urejajo grobove in njihovo okolico, dela ne manjka tudi upravljalcem pokopališč. »«Gneča na pokopališču pomeni za nas več dela, saj je odpadkov več kot običajno, tudi več drugih opravil, potrebnih je več zaposlenih. Trudimo se, da sta pokopališči Podkraj in Škale, ki ju upravljamo pokopališče Šmartno ni v njihovi pristojnosti), urejeni. To dokazujejo številne pohvale ljudi, ki prihajajo sem od drugod, pa tudi naši občani nam to priznavajo,« pravi vodja Pogrebno - pokopališče dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje Milan Kopušar.

Konovska cesta

V ponedeljek, 14. 10. 2019, smo v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z obnovo kanalizacije od RJ 573 do RJ 572 v dolžini 46 metrov na Konovski cesti in kanalizacije od RJ 146 do RJ 149 v dolžini 81 metrov ter jaškov na Prešernovi cesti v Velenju. Investitorke obnove so bile občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Dela je izvajalo podjetje Gradnje Polak, Gabrijel Polak s. p. iz Šentjurja, vrednost izvedenih del znaša 37.716,80 evra brez DDV.

Oba cevovoda, tako na Konovski kot Prešernovi cesti, sta bila obnovljena s preplastitvijo obstoječe cevi z oblogo iz umetnih smol. Zaradi globine obstoječe netesne betonske cevi, ki poteka ob in v kategorizirani Konovski cesti, ter zaradi globine obstoječe kanalizacije, ki poteka preko parkirišč in dovoznih poti do stanovanjskih objektov na Prešernovi cesti, je bila obnova s poliesterskim vložkom primernejša in cenejša od klasične gradbene obnove z izkopom obstoječih cevi in vgradnjo novih. Na Prešernovi cesti smo sočasno s sanacijo kanala obnovili tudi notranjost treh jaškov z obstojnimi masami, ki zagotavljajo dolgotrajno trdnost in vodotesnost.

Naslovna fotka za TD

V današnji številki tednika Naš čas je objavljen prispevek Tatjane Podgoršek z naslovom "Ogrevalna sezona pred vrati", ki ga v celoti objavljamo tudi na spletni strani. Vabljeni k branju. 

V prvi tretjini tega meseca se je ogrevala že večina odjemalcev, priključenih na sistem   daljinskega ogrevanja Šaleške doline – Lani poraba toplote nižja za 8,7 % v primerjavi z letom 2017 – Stroški ogrevanja od 360 do blizu 700 evrov na sezono

Na Komunalnem podjetju kot izvajalcu storitve oskrbe s toplotno energijo v občinah Velenje in Šoštanj že nekaj let ne govorijo več o kurilni, ampak o ogrevalni sezoni, saj – pojasnjujejo – distribucijski sistem toplote v Šaleški dolini omogoča ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode 365 dni v letu. Ne glede na to gospodinjstva odprejo bolj ventile na radiatorjih ob večerih s prihodom nižjih temperatur. Se je obsežnejša ogrevalna sezona na sistemu daljinskega ogrevanja Šaleške doline že začela?

VodniDnevi 2019

V dneh 17. in 18. oktober 2019 je v Portorožu potekal simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2019, ki ga organizira Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV). Častni pokrovitelj tokratnega jubilejnega 25. simpozija je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na simpoziju se že četrt stoletja srečujejo številni strokovnjaki, ki s svojimi predstavitvami in aktivnim sodelovanjem prispevajo k izmenjavi znanja in izkušenj na celotnem področju upravljanja voda. Letošnja osrednja nit simpozija je bila, kako je Slovenija na področju upravljanja voda v preteklem obdobju napredovala in kako vidimo vlogo njenih strokovnjakov v prihodnosti.

Poslanstvo SDZV je namreč razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda, zato so njegove glavne naloge spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo. Delovanje društva pa stremi k izboljšanju upravljanja in učinkovitejši zaščiti voda ter vodnih teles.

animal blur brown 617440

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06), bo od 15. 10. do vključno 18. 10. 2019 potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema (fekalna in meteorna kanalizacija) na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem. 

Ob napovedi deratizacije ponovno opozarjamo, da se ostanki hrane ne smejo metati v stranišče (stranišče ni smetišče!), ampak se morajo odlagati v za to namenjene zabojnike. Hrana, ki se na ta način znajde v kanalizacijskem sistemu, je namreč dodaten prehranski vir za podgane, ki se zaradi »te ugodnosti« še hitreje razmnožujejo. Prav tako je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher, d. o. o., na povezavi.