sist kontrola

Komunalno podjetje Velenje, izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, v prihodnjih mesecih izvaja zakonsko predpisano redno sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina za geografski območji mestne občne Velenje in občine Šoštanj.

Pregled omrežja bo izvajalo za to posebej usposobljeno podjetje Laboratorijski sistemi, d. o. o.

Sistemska kontrola med drugim zajema kontrolo trase plinovodov, ki se izvaja s posebnim vozilom. Kjer dostop z vozilom ni mogoč, se kontrola distribucijskih plinovodov ter priključkov do tipskih plinskih omaric na objektih izvaja ročno, z obhodom kontrolorja na terenu. Ker večina trase distribucijskega sistema zemeljskega plina poteka po travnikih, gozdovih, vrtovih itd., torej po zemljiščih v zasebni lasti, se sistemska kontrola izvaja ročno, z obhodom kontrolorja po teh zemljiščih. Lastnike zemljišč zato prosimo za strpnost in razumevanje.

Za dodate informacije o sami izvedbi sistemske kontrole distribucijskega sistema zemeljskega plina smo vam na voljo na telefonski številki 03 896 12 66.

Naslovna fotografija: www.sewerin.com

pexels photo 3936358 covid

V torek, 15. septembra 2020, je potekal posvet na daljavo z naslovom »Oskrba in raba energije v času pandemije«, ki ga je organiziralo Slovensko združenje za energetiko (SZE). Na posvetu sta sodelovala tudi predstavnika Komunalnega podjetja Velenje, PE Energetika, s predstavitvijo avtorskega članka z naslovom »Ukrepi in spremembe v delovnem procesu na distribucijskem sistemu toplote za geografsko območje mestne občine Velenje in občine Šoštanj«. Ukrepe in spremembe v delovnem procesu, ki smo jih v podjetju izvedli, so organizatorji posveta označili kot primer dobre prakse.

Rok Miklavžina, odgovorni inženir distribucije, in Gregor Cvet, tehnični vodja PE Energetika, sta predstavila pristop k hitri reorganizaciji procesa oskrbe in uvedbo ukrepov za zanesljivo in nemoteno oskrbo z energijo v času ustavitve javnega življenja zaradi razglasitve pandemije.

V Komunalnem podjetju Velenje smo bili že vse od razglasitve epidemije aktivno vključeni v aktivnosti za preprečevanje in zamejitev okužbe v Sloveniji. Tako se je v skladu z ukrepi na državnem in lokalnem nivoju delovni proces izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, ki so življenjsko pomembne za vse prebivalce Šaleške doline, močno spremenil. Na distribucijskem sistemu toplote in zemeljskega plina smo tako na terenu izvajali vsa nujno potrebna dela za zagotavljanje obratovanja vseh sistemov. Kljub zmanjšanim vzdrževalnim ekipam na terenu je distribucija potekala normalno.

shower shower head water drop of water 161502

Danes (27. 8. 2020) je v tedniku Naš čas objavljen prispevek Milene Krstić Planinc, nastal na podlagi pogovora z vodjo PE EN Komunalnega podjetja Velenje Ervinom Miklavžino o pripravi tople sanitarne vode, kako v podjetju poteka nadzor nad kakovostjo tople vode, zakaj je potrebno redno vzorčenje in kakšne ukrepe izvedejo pristojne službe v podjetju v primeru, ko je vzorec tople vode neustrezen ipd. Pri odgovorih je sodelovala tudi Nataša Uranjek iz službe za tehnologije in nadzor, ki v podjetju pokriva področje nadzora in monitoringa nad kakovostjo vode in izvajanja laboratorijskih analiz.

Ob branju boste izvedeli, kje in zakaj se pojavi tveganje za pojav legionel v hišnem vodovodnem omrežju, kaj lahko sami storite za preprečevanje tveganja in kaj so dolžni v večstanovanjskih objektih in javnih ustanovah opraviti upravniki oz. lastniki objektov. Za preprečevanje razmnoževanja legionel je namreč ključno skrbno vzdrževanje vodovodnih sistemov in naprav, ki ustvarjajo aerosol in so možen vir okužbe.

Vabljeni k branju.

INOVATORJI SŠGZ

Velenje, 10. septembra 2020

V prostorih Vile Bianca so se včeraj zbrali predstavniki lokalnih skupnosti, podjetniki in inovatorji, ki delujejo na območju Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice. Potekala je namreč podelitev priznanj za najboljše inovacije SAŠA regije 2020.

GZS nadaljuje s projektom zbiranja in ocenjevanja inovacij v SAŠA regiji, katerega cilj je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Letošnja podelitev priznanj je 21. zapored, prva priznanja so bila podeljena za leto 1999.

Ravno inovatorji in inovacije so tisti segment, ki peljejo naša podjetja v korak s časom in bistveno pripomorejo, da so konkurenčna podjetjem širom po svetu, zato je njihov pomen še toliko večji. Tudi letos se je Komunalno podjetje Velenje prijavilo na razpis SŠGZ, in sicer s procesno inovacijo »Nov pristop k pripravi pitne vode«, ki je v celoti produkt lastnega znanja in izkušenj. Za inovacijo smo prejeli bronasto priznanje, na kar smo lahko ponosni. Hkrati iskreno čestitamo inovacijski ekipi - sodelavcem Nataši Uranjek, Primožu Rošerju, Bernardi Stropnik, Petri Stropnik, Gregorju Hribarju in Dušanu Travnšku.

voda

V letu 2020 so bile šole in vrtci več mesecev zaprti zaradi korona virusa. Poraba vode je bila zmanjšana ali celo popolnoma prekinjena. Zaradi zastajanja vode v internem omrežju lahko pride do zastajanja in dviga temperature vode v hišnem vodovodnem omrežju, do razmnoževanja mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.Vsem vrtcem, šolam in drugim podobnim ustanovam zato priporočamo, da tudi letos poskrbijo za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Izpiranje se opravi tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju, na vseh pipah v objektu, za najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature vode na pipi. Svetujemo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate tudi skozi vse leto in s tem zagotavljate pretočnost pitne vode.

Priporočamo tudi, da naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Predvsem je redno točenje vode na pipi pomembno tam, kjer se voda uporablja za pripravo napitkov za otroke – najpogosteje je to pipa v kuhinji!

Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Lastniki ali upravljavci javnih objektov se lahko pred izvajanjem omenjenih aktivnosti po nasvet obrnejo k upravljavcu sistema za oskrbo s pitno vodo.

Podrobnejša priporočila in navodila glede pitne vode lahko najdete spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ.