Podelitev priznanj SSGZ

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je na včerajšnji priložnostni slovesnosti, s katero je obeležila 40 let delovanja regionalne gospodarske zbornice s sedežem v Velenju, podelila priznanja za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2019. Na letošnji razpis je prispelo 20 prijav, z zlatim priznanjem pa so bili nagrajeni 3 inovacijski projekti. 

V kategoriji profesionalno podprtih inovacij je prejelo priznanje za prispevek na področju inovativnosti tudi Komunalno podjetje Velenje, in sicer za projekt "Optimizacija toplovodnega omrežja z izvedbo prevezave iz tricevnega na dvocevni sistem obratovanja". Avtorji nagrajenega projekta so Gregor Cvet, Rok Miklavžina in Robert Ocepek. 

Toplotna postaja

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., v vlogi koordinatorja izvedbe posameznih obnovitvenih investicij, obvešča odjemalce toplote, da so se po določilih 4. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) na posameznih območjih mestne občine Velenje in občine Šoštanj začela izvajati sledeča dela:    

19 gasper skarja kv 06 2017

Gašper Škarja: »Med letošnjimi prednostnimi naložbami bo obnova omrežij.«

Vabljeni k branju intervjuja z direktorjem podjetja mag. Gašperjem Škarjo, ki je bil objavljen 9. 5. 2019 v tedniku Naš čas. Z njim se je o poslovanju podjetja v letu 2018 in o načrtih za leto 2019 pogovarjala Tatjana Podgoršek. 

Zaradi neuveljavljenih višjih cen rdeče številke – Komunalno podjetje Velenje lansko poslovno leto sklenilo z nekaj manj kot 386 tisoč evri izgube – Za vlaganja blizu 8 milijonov evrov – Bo posebna komisija našla možnost prihrankov?

Člani nadzornega sveta, skupščine in sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenja so za lanske poslovne rezultate podjetja menili, da so ti kljub izkazani izgubi zadovoljivi. »Izguba je nastala izključno zaradi neuveljavitve višje cene toplotnega ogrevanja pri uporabnikih. 1. novembra lani je Teš dvignil nakupno ceno toplote za 23,58 odstotkov, česar pa odjemalci niso občutili. Sicer pa je bilo poslovanje ostalih dejavnosti pozitivno. Prav tako nismo zabeležili večjih in daljših prekinitev pri oskrbi s komunalnimi dobrinami, kar pomeni, da je bila ta nemotena. Tudi finančni izkazi ostalih dejavnosti so pozitivni,« je pojasnil direktor podjetja mag. Gašper Škarja.

mkcn

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi) je objavljen Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2019. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot (PE). Višina sofinanciranja znaša tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt, ki se priključi na malo komunalno čistilno napravo. Vloge zbirajo do 2. septembra 2019 do 15. ure oziroma do 2. septembra 2019 priporočeno s pošto.

Povezava do javnega razpisa.

Certifikat Voda iz pipe Podelitev 19.4 2

Z veseljem delimo novico GZS - Zbornice komunalnega gospodarstva o podelitvi certifikata Voda iz pipe, ki je bila 19. aprila 2019 v prostorih GZS. S podpisom zaveze je certifikat prejelo prvih 32 organizacij, med njimi tudi Komunalno podjetje Velenje. S certifikatom Voda iz pipe se v podjetju zavezujemo, da bomo v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organiziramo, ponujali pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujali tudi zaposlene, partnerje ter ostale deležnike. Obenem želimo širiti zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.

Več o pomenu certifikata in o samem dogodku si lahko preberete in ogledate na povezavi.