slika 1 energetska sanacija objektov

V zadnjih nekaj letih lahko opažamo trend naraščanja števila energetskih sanacij večstanovanjskih in drugih večjih objektov. Sanacija zunanjega ovoja stavbe vsekakor v veliki meri pripomore k zniževanju potrebe po ogrevanju in posledično zniževanju stroškov ogrevanja objekta.

Ob tem je potrebno pripomniti, da sanacija zunanjega ovoja stavbe ni edina možnost uspešnega zniževanja potrebe po ogrevanju. V nadaljevanju je naštetih nekaj preostalih ukrepov, kateri prav tako bistveno vplivajo na porabo energije za ogrevanje objekta.

20191203 100534

Velenje, 3. decembra 2019

V prostorih upravne stavbe Komunalnega podjetja Velenje smo danes organizirali prednovoletni sprejem za novinarje in urednike. Predstavnike sedme sile so sprejeli direktor podjetja mag. Gašper Škarja in člani kolegija - Dominika Drev, vodja Finančno računovodske službe, Ervin Miklavžina, vodja PE Energetika in Primož Rošer, vodja PE Komunala. Direktor KPV je predstavil poslovanje podjetja v letu 2019 in večje izvedene investicije v letu 2019, financirane iz vira najemnine in iz vira, namenjenega za vzdrževanje komunalne infrastrukture in naprav. Vodji poslovnih enot sta predstavila še pomembnejše dogodke na področju izvajanja posameznih dejavnosti v letu 2019 in načrte na področju vlaganj za leto 2020. Druženje in sproščen klepet ob kavi in prigrizku je znak zahvale za sodelovanje na področju obveščanja in osveščanja javnosti.

60 let daljinskega ogrevanja logo pravi

Letos je mesto Velenje praznovalo 60 let. Prav tako letos obeležujemo 60-letnico organizirane oskrbe s toplotno energijo v Šaleški dolini. Oboje je pravzaprav nerazdružljivo povezano in je vplivalo na razvoj drugega. Nikakor si namreč ni moč predstavljati rasti in razvoja mesta brez hkratnega razvoja ustrezne komunalne infrastrukture.

Izgradnja Velenja se je začela po letu 1950, pravi temelji novega Velenja pa so bili postavljeni leta 1957, ko je bil sprejet nov urbanistični program razvoja Velenja, ki je tedaj štelo nekaj čez 2000 prebivalcev. Stekla je organizirana graditev mesta Velenje, tj. gradnja stanovanjskih in spremljajočih objektov ter komunalno urejanje zemljišč. Mesto je bilo v veliki meri zgrajeno s prostovoljnim delom in udarniškimi akcijami, saj je bil to pogoj za pridobitev stanovanjske pravice. Tako so krajani Velenja regulirali reko Pako in zgradili mestno središče. 20. septembra 1959 so slovesno otvorili novozgrajeno središče Velenja na današnjem Titovem trgu, takrat pa je bila dokončana tudi graditev 750 družinskih stanovanj. V mestnih naseljih se je zelo izboljšala infrastruktura, nujna za življenje v mestih, od tlakovanja in asfaltiranja cest in ulic, kanalizacije in javne higiene do ureditve vodovoda, javnih površin, parkov in igrišč.

Industrijski del starega Velenja

20191128 172151

V četrtek, 28. 11. 2019, v popoldanskih urah smo v učilnici na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju pripravili predstavitev podjetja in dejavnosti, ki jih izvajamo. Pobudnik projekta "Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva" je Gospodarska zbornica Slovenije, skupaj s podporo Zavoda RS za šolstvo in Zavoda RS za zaposlovanje. Za sodelovanje v projektu smo se odločili z namenom, da mladim, ki se še odločajo o svoji poklicni poti, s predstavitvijo delovnih procesov, narave in pogojev dela v realnem okolju, olajšamo odločitev za izbiro poklicne poti, izbiro nadaljnjega izobraževanja oziroma odločitev za spremembo poklica. Dan odprtih vrat je priložnost za spoznavanje zanimivih in perspektivnih poklicev ter ljudi, ki jih opravljajo. Na Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva je sodelovalo preko 100 podjetij iz celotne Slovenije. 

IMG 1

V petek, 22. 11. 2019, ob 13. uri je bila v Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru že 12. tradicionalna prireditev »Za vas in nas posadimo drevo«, ki jo organizira Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje - ŠC Velenje. Vse se je začelo leta 2008, ko se je na Šolski center Velenje vpisala prva generacija okoljevarstvenih tehnikov. Namen sajenja dreves in dogodka ob njem, je bil in je povezovanje dijakov, učiteljev, staršev, lokalnega okolja in širjenje okoljevarstvenega duha. Vsaka generacija posadi svoje drevo v Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru. Letos je to naredila že 12. generacija.