19 gasper skarja kv 06 2017

Gašper Škarja: »Med letošnjimi prednostnimi naložbami bo obnova omrežij.«

Vabljeni k branju intervjuja z direktorjem podjetja mag. Gašperjem Škarjo, ki je bil objavljen 9. 5. 2019 v tedniku Naš čas. Z njim se je o poslovanju podjetja v letu 2018 in o načrtih za leto 2019 pogovarjala Tatjana Podgoršek. 

Zaradi neuveljavljenih višjih cen rdeče številke – Komunalno podjetje Velenje lansko poslovno leto sklenilo z nekaj manj kot 386 tisoč evri izgube – Za vlaganja blizu 8 milijonov evrov – Bo posebna komisija našla možnost prihrankov?

Člani nadzornega sveta, skupščine in sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenja so za lanske poslovne rezultate podjetja menili, da so ti kljub izkazani izgubi zadovoljivi. »Izguba je nastala izključno zaradi neuveljavitve višje cene toplotnega ogrevanja pri uporabnikih. 1. novembra lani je Teš dvignil nakupno ceno toplote za 23,58 odstotkov, česar pa odjemalci niso občutili. Sicer pa je bilo poslovanje ostalih dejavnosti pozitivno. Prav tako nismo zabeležili večjih in daljših prekinitev pri oskrbi s komunalnimi dobrinami, kar pomeni, da je bila ta nemotena. Tudi finančni izkazi ostalih dejavnosti so pozitivni,« je pojasnil direktor podjetja mag. Gašper Škarja.

Certifikat Voda iz pipe Podelitev 19.4 2

Z veseljem delimo novico GZS - Zbornice komunalnega gospodarstva o podelitvi certifikata Voda iz pipe, ki je bila 19. aprila 2019 v prostorih GZS. S podpisom zaveze je certifikat prejelo prvih 32 organizacij, med njimi tudi Komunalno podjetje Velenje. S certifikatom Voda iz pipe se v podjetju zavezujemo, da bomo v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organiziramo, ponujali pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujali tudi zaposlene, partnerje ter ostale deležnike. Obenem želimo širiti zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.

Več o pomenu certifikata in o samem dogodku si lahko preberete in ogledate na povezavi.

17 KPV fotografije FB

V mesecu aprilu 2019 so Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, Skupščina Komunalnega podjetja Velenje in Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje obravnavali letno poročilo za leto 2018.

Vsi organi upravljanja in nadzora so poslovanje podjetja v letu 2018 ocenili kot zadovoljivo.

remont 2017

Na Zavodu RS za zaposlovanje, OE Velenje, je objavljen razpis Komunalnega podjetja Velenje za dve prosti delovni mesti Monter specialist strojnega vzdrževanja. Rok za prijavo je 11. 5. 2019. Več informacij najdete na povezavi.

VODA Nalepka na vrcu

  1. aprila 2019, GZS/ZKG, Ljubljana

Danes je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekala svečana podelitev certifikata Voda iz pipe. Zaveza in certifikat Voda iz pipe je iniciativa, s katero v podjetju prevzemamo odgovornost do okolja in pri tem poskušamo biti navdih tudi drugim. Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in je del vseslovenske pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje.