DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

VTV 19.9.2018

Vabljeni k ogledu prispevka iz današnje oddaje Dobro jutro na VTV z gostjo Karmen Koželjnik, odgovorno inženirko odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Izvedeli boste, kaj pomeni čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, katere storitve se v okviru te dejavnosti izvajajo, kaj je kanalizacijski priključek in kdo je zanj odgovoren, kakšen je postopek priključitve kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijsko omrežje in še veliko več. Glede na to, kaj vse se najde v kanalizacijskem sistemu, velja na tem mestu še enkrat poudariti, da STRANIŠČE NI SMETIŠČE!

Prispevek si lahko pogledate na povezavi.

zemeljski plin

Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje tako kot v drugih državah EU na distribucijskih sistemih uvedli enotno metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov. Metodologijo bomo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera nimamo podatkov o dnevnih količinah.

Pikini bidoni

Pika se je letos odločila, da bo Pikin festival obsijan s soncem. In kar se Pika odloči, to tudi izpelje. Da nam pestrih in razgibanih festivalskih dni ne bo kvarila skrb, kje in kako bomo zaužili dovolj tekočine, smo pravočasno poskrbeli za rešitev, ki ni samo uporabna, temveč tudi zelo lepa.

Komunalno podjetje Velenje, Mestna občina Velenje in Festival Velenje bodo vse Pikine animatorje nagradili s steklenimi bidoni, v njih pa bo najboljša voda – Šaleški biser, okus zdravja. Bidoni so opremljeni z raznobarvnimi termo ovoji, na katerih so duhoviti slogani in pikasti likovni motivi, ki jih je ustvaril Peter Žagar.

Naš vodni biser si boste lahko privoščili tudi obiskovalci festivala, in sicer ob otroškem igrišču na Pikinem pitniku, Pikine bidone pa boste lahko v stekleni ali plastični različici kupili v Pikini trgovini.

Zakaj Šaleški biser ni voda kot vsaka, vam bo Komunalno podjetje Velenje razložilo tudi iz prve roke, in sicer na glavnem odru v sredo, 26. september, ob 15.30.

PIJEMO ŠALEŠKI BISER. IN PIKA.

IMG 9084

V preteklih dneh je Slovenijo zajelo močno deževje, ki je ponekod zelo obremenilo komunalne sisteme za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Ker se lahko količina vode v odtoku ob deževju poveča tudi za stokrat v primerjavi s sušnim obdobjem in da lahko le-ta odpadna voda nemoteno odteka, je pomembno, da so primerno očiščeni odtoki (jaški) in odtočni kanali oziroma kanalizacijsko omrežje. Za čistost in pretočnost kanalizacijsko omrežje poskrbimo v podjetju, za čiste odtočne jaške na javnih površinah skrbi koncesionar, veliko pa lahko naredimo tudi uporabniki sami.

Menjava cevi DN 450 2

V petek, 31. 8. 2018, smo na cesti Simona Blatnika v Velenju v okviru rednega pregleda sistema in iskanja okvar locirali večjo okvaro na magistralnem cevovodu distribucijskega sistema toplote DN 450, ki je bil zgrajen leta 1976. Natančna lokacija okvare je bila določena z napravo za zvočno iskanje okvar kljub zelo prometni cesti, kar še posebej otežuje delo pri iskanju natančne lokacije okvar. Okvara se je na žalost pojavila na zelo neprijetni lokaciji, in sicer skoraj v sredini krožišča pri trgovskem centru Merkur.

06 KPV fotografije FB

V Sloveniji je najpogostejši način čiščenja odpadnih voda biološko čiščenje s suspendirano biomaso, ki ga uporablja večina klasičnih čistilnih naprav. Kmalu pa bomo morali čistilne naprave nadgraditi tako, da bodo omogočale tudi odstranjevanje ostankov zdravilnih učinkovin, hormonskih motilcev in ostalih snovi, ki so še prisotne v vodi in zelo negativno vplivajo na ekosistem. Pred nami so torej novi izzivi, na katere se bomo morali v prihodnje primerno odzvati.

Vabljeni k branju članka na to temo izpod peresa Andreje Dolgan, ki je bil objavljen v junijski številki EKO dežele. Pri pripravi članka je sodelovala tudi Nataša Uranjek, vodja službe za tehnologije in nadzor v Komunalnem podjetju Velenje, ki skrbi za področje čiščenja odpadnih voda v Šaleški dolini.

 PDF IKONA Čiščenje odpadnih voda 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov