DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

13 KPV fotografije FB

Termoelektrarna Šoštanj je s 1. 11. 2018 povišala ceno toplotne energije, ki jo dobavlja Komunalnemu podjetju Velenje, d. o. o., za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. V skladu z zakonodajo je Termoelektrarna Šoštanj o dvigu cene toplotne energije obvestila Agencijo za energijo Republike Slovenije, ki pa je dvig cene tudi potrdila. V Komunalnem podjetju Velenje smo bili s strani Termoelektrarne Šoštanj o dvigu nakupne cene toplotne energije uradno obveščeni v sredo, 12. decembra 2018.

Nova nakupna cena toplotne energije znaša 20,3179 evrov/MWh. Prej veljavna nakupna cena po obstoječi pogodbi, sklenjeni med Termoelektrarno Šoštanj in Komunalnim podjetjem Velenje, pa je znašala 17,25148 evrov/MWh. To pomeni 17,77-odstotni dvig nakupne cene. V četrtek, 20. decembra 2018, bodo občine ustanoviteljice (Šoštanj, Šmartno ob Paki in Velenje) razpravljale o dvigu cene na seji Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov