Pitniki Šaleški biser v Šaleški dolini

Monitoring in upravljavci pitnikov v Šoštanju

Pitnik Monitoring Upravljavec Kontakt
Tresimirjev pitnik PDF IKONA KPV 03 89 89 420
Kajuhov pitnik PDF IKONA KPV 03 89 89 420
Mayerjev pitnik PDF IKONA KPV 03 89 89 420
Pitnik na Goricah PDF IKONA KPV 03 89 89 420
Lampretov pitnik PDF IKONA KPV 03 89 89 420