20190921 093054

Velenje, 20. in 21. september 2019

Konec preteklega tedna je Komunalno podjetje Velenje v sklopu prireditev, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje ob 60-letnici mesta Velenje, na Titovem trgu postavilo prenosni pitnik s Šaleškim biserom, na stojnici pa smo obiskovalce spodbujali k pitju vode iz pipe in pitnikov. Obiskovalcem, ki so se ustavili pri stojnici in poklepetali z nami o vodi, smo podarjali steklene vrče, steklenice in bidone, vse opremljene z logotipom Šaleški biser – okus zdravja. Prav tako so si obiskovalci lahko natočili vodo iz pitnika v biološko razgradljive kozarce za enkratno uporabo, vse z namenom, da tem bolj zmanjšamo uporabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

20190923 075114

V ponedeljek, 23. 9. 2019, v jutranjem času smo v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Velenje v Komunalnem podjetju Velenje izvedli dve preventivni evakuacijski vaji. Prva je potekala na lokaciji poslovnih enot Energetike in Komunale na Koroški cesti 3 a, druga na lokaciji upravne stavbe podjetja na Koroški cesti 37 b. Obe vaji sta odlično uspeli. Zaposleni so ravnali skladno z internimi pravnimi akti, požarnim redom, evakuacijskim načrtom in požarnim načrtom. Po zboru zaposlenih na zbirnem mestu so bile izvedene delne analize poteka vaj, nato pa je sledil prikaz gašenja z ročnimi gasilniki. 

20190911 161110

Vabljeni k ogledu prispevka iz VTV Magazina z dne 17. 9. 2019 o dogodku, ki ga je v okviru 30. Pikinega festivala izvedlo Komunalno podjetje Velenje. Tudi letos smo pripravili zabaven program, ki so ga popestili Pika, gusar in klovnesa Mici, otrokom pa smo podarjali steklene bidone za vodo z napisom "Bistra sem kot Šaleški biser". Se vidimo naslednje leto!

20190920 125916 kopija

Danes, 20. 9. 2019, smo v prostorih poslovne enota Energetika v Komunalnem podjetju Velenje sprejeli gosta iz Občine Plevlje, Črna Gora, in sicer podpredsednika občine Mervana Avdovića in svetovalca Direkcije za gradnje in investicije Jasmina Čelebića. Spremljal ju je Darko Lihteneker, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

20190910 100900

Vabljeni k ogledu prispevka iz VTV Magazina z dne 14. 9. 2019 o predaji pitnika Pinga v uporabo varovancem Vrtca Velenje, enote Lučka, in Vrtca Sonček v občini Šmartno ob Paki. V programu v vrtcih, ki smo ga v Komunalnem podjetju Velenje pripravili ob predaji pitnika, so otroke pozdravili podžupanja MOV Darinka Mravljak, direktor podjetja Gašper Škarja, v občini Šmartno ob Paki pa župan Janko Kopušar. Za zabavo je poskrbela klovnesa Mici.