remont 2017

V času od petka, 28. julija, do nedelje, 30. julija, je na območjih mestne občine Velenje in občine Šoštanj potekal letni remont distribucijskega sistema toplote.

Dela v sklopu letnega remonta so se začela izvajati na območju Velenja že v noči iz četrtka na petek s tlačno razbremenitvijo in praznjenjem odseka primarnega cevovoda v smeri Podkraj‑Gorica. Na cevovodu smo v jašku J 5332 zamenjali 2 krogelni pipi premera DN 300 in 6 manjših izpustnih ter polnilnih pip.

Na elektroenergetskih napravah v črpališčih 110 MW in 70 MW smo opravili vsa preventivno vzdrževalna dela na stikalnih blokih, frekvenčnih pretvornikih in črpalnih agregatih. Vsa dela smo izvajali v breznapetostnem stanju.

Prekinitev dobave toplote v času izvedbe remontnih del na območju MO Velenje je bila na območju Podkraja v petek, v trajanju 12 ur, v soboto pa na območju 3C distribucijskega sistema (jedro mesta Velenje) in je trajala 6 ur.

Na območju Šoštanja in Topolšice smo v noči iz petka na soboto tlačno razbremenili in izpraznili odsek magistralnega cevovoda pred Pohrastnikom in krajši odsek sekundarnega cevovoda v Topolšici. Na magistralnem cevovodu smo v jašku J 6758 zamenjali 2 krogelni pipi premera DN 250 in 6 manjših izpustnih ter polnilnih pip.

Na Primorski cesti v Šoštanju smo izvedli zamenjavo 36 metrov predizoliranega sekundarnega cevovoda.

Na sekundarnem cevovodu v Topolšici smo v jašku J 5280 zamenjali 1 loputni ventil premera DN 150 in preuredili jašek J 5277 za daljinski nadzor.

Prekinitev dobave toplote v času izvedbe remontnih del na območju občine Šoštanj je bila v soboto na območju Šoštanj - zahod v trajanju 12 ur in na območju Topolšice v trajanju 16 ur.

Remont je potekal skladno z načrti. Vsa načrtovana vzdrževalna dela so bila izvedena uspešno in zaključena v krajšem roku od napovedanega. Z izvedbo rednega remonta smo opravili najpomembnejša večja vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju in napravah, s čimer bomo zagotovili varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema v novi ogrevalni sezoni 2017/2018.

Na rednem letnem remontu je sodelovalo 23 delavcev Komunalnega podjetja Velenje in zunanji izvajalec (Elektro Celje, d. d.).

Na fotografiji: vgradnja krogelne pipe DN 250 v magistralni cevovod Pohrastnik