zima

Z lahkoto lahko trdimo, da je letošnji januar na področju zagotavljanja nemotene oskrbe s toploto predstavljal trd oreh vsem distributerjem toplote po Sloveniji in širše.

Iz podatkov o povprečni zunanji temperaturi, ki jih v podjetju spremljamo za potrebe tehnoloških procesov, je razvidno, da je bila povprečna mesečna temperatura letošnjega januarja najnižja v zadnjih 27 letih in je znašala -2,90 °C.

Najnižja izmerjena povprečna dnevna temperatura je bila 10. januarja, in sicer -7.60 °C , medtem ko je bila najnižja povprečna urna temperatura dne 11. januarja ob 5. uri, in sicer -13.60 °C (podatki Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., lokacija meritve Koroška 3 a, Velenje).

Posledično se je seveda povečala tudi poraba toplotne energije. Tako smo iz proizvodnega vira toplotne energije (Termoelektrarna Šoštanj) prevzeli kar 22 % več toplotne energije kot v januarju ali decembru 2016, ta toplotna energija pa bi zadoščala za celoletno ogrevanje 9.000 povprečnih enodružinskih objektov razreda energetske učinkovitosti C.

Ob tem je potrebno poudariti, da je oskrba s toplotno energijo 5070 odjemnih mest po celotni Šaleški dolini v mesecu januar 2017 potekala brez večjih motenj.