EEM2022

V dneh od 13. do 15. septembra 2022 je v Ljubljani potekala 18. Mednarodna konferenca o evropskem energetskem trgu, ki se je je udeležil tudi tehnični direktor Komunalnega podjetja Velenje Janez Ramšak, mag. ene. Na konferenci je v okviru projekta GEXIT (pri projektu GEXIT gre za postopno opuščanje fosilnih goriv v Evropi – izvedljivost, ureditev in možnosti financiranja za določene srednje in vzhodnoevropske države ter države jugovzhodne Evrope) predstavil izhodišča akcijskega načrta preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini ter izzive in priložnosti s tega področja.

V sami razpravi so bile izpostavljene konkretne izkušnje s transformacijo daljinskih sistemov na druge vire, s pripravo postopnega opuščanja premoga. Zaradi energetske krize pa so razpravljali tudi o tem, kako bo obstoječa premogovna tehnologija pomagala bolje obvladati cene ogrevanja v primerjavi z daljinskimi omrežji, ki so bolj odvisna od zemeljskega plina. V zaključku so bila podana priporočila za doseganje zmanjšanja porabe in obvladovanja cene plina v Sloveniji ter izpostavljeni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni cilji preobrazbe daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (OVE).

Največja evropska znanstvena konferenca na temo energetskih trgov in delovanja energetskih sistemov je v Ljubljani potekala že drugič, vsako leto pa združi več kot 200 mednarodnih strokovnjakov, znanstvenikov in gospodarstvenikov, ki izmenjujejo mnenja, izkušnje ter izsledke raziskav o številnih vprašanjih, povezanih s pametnimi omrežji, trgovanjem z energijo in novostmi na ravni elektroenergetskega sistema. Konferenca EEM22 je kot prestižni dogodek platforma za izmenjavo idej. Prispevki, predstavljeni na konferenci, so trdna podlaga za oblikovalce energetskih politik.

Ramsak konferenca