Varjenje cevi Vrtec Šoštanj 2

V terminu od petka, 26. julija, do nedelje, 28. julija 2019, je potekal redni letni remont distribucijskega sistema toplote, skladno s programom del, ki je bil izdelan in potrjen v mesecu maju.

Zaradi pojava večje netesnosti vročevoda na delovišču predvidene sanacije omrežja v Šoštanju smo morali s samo izvedbo remontnih del in zaustavitvijo sistema na tem delovišču začeti že dva dni pred načrtovanim začetkom remonta, ki je bil predviden v petek.

Na remontu je sodelovalo 25 delavcev Komunalnega podjetja Velenje, PE Energetika, vsa dela pa so bila izvedena brez zunanjih izvajalcev. Strošek materiala za izvedbo remontnih del je znašal 30.000 evrov, končni stroški dela pa bodo znani v prihodnjih dneh.

Distribucijski sistem toplote je v času remonta obratoval, dobava toplote je bila prekinjena le na vzhodnem delu Šoštanja (natančneje na področju Cankarjeve in Kajuhove ceste) in na nekaj manjših oskrbovalnih področjih Velenja, kjer odjemalci prekinitve dobave toplote verjetno sploh niso občutili. Večina planiranih del je bila kljub visokim zunanjim temperaturam opravljena v zastavljenih časovnih okvirjih. Zaradi neugodnih terenskih razmer, dodatne nepredvidene okvare in obsežne sanacije omrežja na območju Cankarjeve in Kajuhove ceste v Šoštanju, pa so bila dela zaključena 20 ur kasneje od načrtovanega plana. Prekinitev dobave toplote so odjemalci na tem območju sprejeli z razumevanjem in brez reklamacij.

V času remonta so bile izvedene zamenjave dotrajanih sekcijskih armatur v glavnih razdelilnih jaških, obnovljeno je bilo 180 metrov trase primarnega in sekundarnega omrežja na območju Vrtca Šoštanj in izvedene vse načrtovane revizije visokonapetostnih energetskih naprav (stikalnih blokov, transformatorjev, frekvenčnih pretvornikov, črpalnih agregatov in elektromotornih pogonov).

Z izvedbo letnega remonta so bila opravljena najobsežnejša vzdrževalna dela na omrežju in energetskih napravah, s čimer bo lahko v prihajajoči ogrevalni sezoni še naprej zagotovljena varna, učinkovita in zanesljiva oskrba s toploto vsem odjemalcem v Šaleški dolini.