Toplotna postaja

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., v vlogi koordinatorja izvedbe posameznih obnovitvenih investicij, obvešča odjemalce toplote, da so se po določilih 4. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) na posameznih območjih mestne občine Velenje in občine Šoštanj začela izvajati sledeča dela:    

Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ - Pohrastnik (odsek 2)

Izvajalec del: PRO AVTO NOVAK, d. o. o.

Dela se bodo predvidoma izvajala do meseca avgusta 2019.

V sklopu izvedbe del je predvidena obnova zaščitnega UV premaza sistema dvoslojne izolacije IZOPUR cevovoda DN 350, ki je izpostavljen atmosferskim vplivom in na določenih mestih tudi mehanskim poškodbam.

Predvideno je popravilo poškodb poliesterskega plašča in čiščenje ter priprava podlage za nov nanos zaščitnega UV premaza.

Obnova UV zascitnih premazov

Obnova vročevoda Šalek - Selo, odsek J 6804 do J 5022

Izvajalec del: NIVIG, d. o. o.

Dela se bodo predvidoma izvajala do septembra 2019.

V sklopu izvedbe del je predvidena gradbena obnova kinete vročevoda, zamenjava korozijsko poškodovanih cevi in podpor cevovoda ter obnova izolacijskega sloja.

V času izvedbe del bodo na območju Šaleka občasne motnje oziroma prekinitve dobave toplotne energije.

Obnova vrocevoda Salek Sele

Tehnološka prenova internih toplotnih postaj ITP 340-11 Kajuhova 11 in ITP 335-3 Cesta Talcev 2, Šoštanj

Izvajalec del: Krevzel instalacije, storitve, d. o. o

Dela se bodo predvidoma izvajala do meseca septembra 2019.

V sklopu izvedbe del je predvidena gradbena, strojna in elektro obnova dveh internih toplotnih postaj.

V času izvedbe del bodo na zgoraj omenjenih naslovih občasne motnje oziroma prekinitve dobave toplotne energije.

Tehnoloska prenova internih TP

Prevezava sekundarnega omrežja TPP 350 na TPP 412

Izvajalec del: NIVIG, d. o. o.

Dela se bodo predvidoma izvajala do meseca septembra 2019.

V sklopu izvedbe del je predvidena gradnja novega odseka sekundarnega omrežja in prevezava slednjega na TPP 412.

V času izvedbe del bodo na območju Partizanske ceste občasne motnje oziroma prekinitve dobave toplotne energije.

Prevezava sekundarnega omrezja TPP350 na TPP412

Prevezava ITP 433A na vročevod in preureditev sekundarnega sistema iz TPP 433 ter preureditev ITP 433A Podkraj

Izvajalec del: Krevzel instalacije, storitve, d. o. o

Dela se bodo predvidoma izvajala do meseca septembra 2019.

V sklopu izvedbe del je predvidena preureditev in prevezava ITP 433A na vročevod ter preureditev odseka sekundarnega sistema.

V času izvedbe del bodo na področju Kavč občasne motnje oziroma prekinitve dobave toplotne energije.

Prevezava ITP433A na vrocevod

Skladno s 56. členom Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje MO Velenje in občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 88/16) bodo odjemalci o vsaki prekinitvi dobave toplotne energije predhodno obveščeni.

Občanom in odjemalcem toplotne energije se zahvaljujemo za razumevanje v času izvajanja del.