Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje.
Pričetek javne oskrbe s pitno vodo in pomembni mejniki

Oskrba s pitno vodo, kot jo poznamo danes, se je v Šaleški dolini začela že leta 1930. Takrat je bil zgrajen vodovod Bele Vode - Šoštanj, preko katerega so se oskrbovali s pitno vodo prebivalci mesta Šoštanj. Nadaljnji razvoj javne vodooskrbe v Šaleški dolini opredeljujejo naslednji mejniki:

  • 1950: pričetek javne vodooskrbe v Velenju ( v okviru RLV )
  • 1961: ustanovitev KP Velenje in v njegovem sklopu oskrba s pitno vodo
  • 1962: pričetek javne vodooskrbe v Šmartnem ob Paki
  • 1964: KP Velenje prevzame upravljanje vodovoda v Šmartnem ob Paki
  • 1975: KP Velenje prevzame v upravljanje tudi vodovod v Šoštanju
  • 1976: izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Šoštanj;

V preteklih 75 letih je vodovod v Šaleški dolini doživel pravi razcvet, saj je od 7 kilometrov, kolikor je znašala njegova dolžina v začetku javne vodooskrbe v Šaleški dolini, narasel na več kot 690 kilometrov omrežja, ki danes zajema tudi množico objektov in naprav. S ponosom lahko rečemo, da imamo na območju MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki sodobno urejeno oskrbo s pitno vodo.


Ceniki oskrbe s pitno vodo

Pojdi na cenike

Več informacij o oskrbi s pitno vodo lahko preberete v spodnjem dokumentu.