20180926 Pika 2018 1

V Komunalnem podjetju Velenje se nam zdi zelo pomembno, da sodelujemo na dogodkih kot je Pikin festival oziroma na dogodkih, ki so namenjeni otrokom. Opažamo namreč, da so ravno otroci tisti, ki si najbolj zapomnijo in so najbolj dovzetni za naša priporočila in nasvete. Naloga komunalnih podjetij namreč že dolgo ni več samo oskrba s komunalnimi dobrinami in storitvami, ampak postaja vedno bolj pomembno tudi osveščanje uporabnikov o ohranjanju narave in njenih habitatov, smotrni porabi dobrin, ponovni uporabi ipd.).

Na takšnih dogodkih namreč pogosto opazimo, da so ravno otroci in mladostniki tisti, ki starejše generacije opozarjajo na naše morebitno napačno ravnanje, čeprav bi jim morali biti ravno odrasli vzgled s svojim ravnanjem. Na različnih dogodkih, kjer sodeluje tudi KPV (ob svetovnem dnevu voda, mladi raziskovalci, dan zdrave šole, prireditev Velenje – mesto zdravja, …), želimo mlade spodbujati in osveščati o pomembnosti trajnostnega ravnanja z vodnimi viri oziroma vodo v vseh fazah naravnega vodnega kroga – torej od zajema in priprave pitne vode, do distribucije uporabnikom, njene uporabe, zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode in vračanja nazaj v naravo. V osnovnih in srednjih šolah smo imeli tudi zelo odmevna predavanja in predstavitve na temo »Stranišče ni smetišče«, na katerih smo s slikovnim materialom prikazali, kaj vse ne sodi v straniščno školjko in kakšne so lahko posledice našega ravnanja, pa tudi kakšna škoda lahko zaradi tega nastane. Učenci in dijaki so bili nad videnim in slišanim presenečeni, če ne celo zgroženi, kaj vse se najde v kanalizacijskem sistemu in konča na čistilni napravi. Glede na to, da so otroci naša prihodnost, ostaja torej upanje, da bodo prihodnji rodovi bolj odgovorno in smotrno ravnali z naravnimi viri in dobrinami. Mi, odrasli, pa bi jim pri tem morali biti vzgled že danes.

Prav tako v podjetju opažamo, da se predvsem mladi poslužujejo pitnikov, ki smo jih skupaj z občinami lastnicami postavili v vseh treh občinah (MOV, OŠ, OŠP), kar nas veseli. Podatke o pitnikih, njihovih upravljavcih in lokacijah najdete na naši spletni strani v zavihku »Pitniki«.

20180926 Pika 2018 55